Sấp mình trước Chúa Giê su. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 130 | Cật nhập: 1/10/2020 9:24:04 AM | RSS

Luca 5, 12-16

“Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."

Trong 4 cuốn Tin Mừng, chúng ta thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh ai đó tiến đến, chạy đến Chúa Giê su rồi sấp mình, quỳ lạy trước Chúa Giê su.

Tuần trước, trong Lễ Hiển Linh, hình ảnh quỳ lạy trước Chúa cũng được Tin Mừng thuật lại khi ba nhà đạo sĩ đã tìm ra nơi Hài Nhi Giêsu ngự, họ đã sấp mình xuống, thờ lạy Chúa Giêsu (x. Mt 2,11). Nếu ba nhà đạo sĩ cũng sấp mình xuống trước Chúa Giê su, nhưng đó là một cử chỉ, hành vi của một niềm vui, bày tỏ sự thờ phượng với một vị Vua mới hạ sinh.

Còn với người phong hủi, xem ra chúng ta cũng thấy hình ảnh mình ở trong đó, khi anh ta chạy đến, sấp mặt xuống trước Chúa Giêsu để xin Ngài chữa lành cho anh. Anh sấp mình xuống cầu xin lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời Anh.

Chúng ta, dù không mắc chứng bệnh phong giống Anh, nhưng chúng ta bao phen, cũng có những căn bệnh cả về thể lý lẫn tinh thần, trong những khi chúng ta yếu đuối, muốn vấp ngã hay đã ngã quỵ, chúng ta đều mong muốn hay đã sấp mình trước Chúa Giêsu để cầu xin Ngài cứu chữa, van xin lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình.

Và,

Chúa Giêsu đã thực hiện điều anh xin và điều Người muốn.

Chúa Giêsu đã đưa tay ra về phía người phong hủi, chạm vào anh và kết quả là vết thương của người phong hủi đã được khỏi, được lành sạch.

Nếu với xã hội, người phong cùi này là một thân phận đáng khinh, cần ruồng bỏ, loại ra khỏi cộng đồng, thì với Chúa Giêsu, Ngài không bỏ rơi anh. Chúa Giêsu nhìn anh bằng đôi mắt của yêu thương, phục hồi giá trị, nhân phẩm của chính anh, trao ban cho anh lòng thương xót và ân sủng của Người.

Chúng ta cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Những vết thương, hoen ố, tội lỗi…về tinh thần nơi chúng ta cần phải được lòng Chúa xót thương cứu chữa.

Nhưng mấy lần chúng ta muốn sấp mình trước Chúa Giêsu để xin Người tha thứ, cứu chữa?

Tôi và bạn, chúng ta cần phải sấp mình trước Người, phải để cho bản thân mình hóa ra không, thì chúng ta mới thấy mình cần biết bao lòng thương xót của Chúa.

Chúng ta cần phải cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình lớn lao biết chừng nào, lúc ấy, chúng ta mới có cảm nhận được hạnh phúc vì lành sạch, cảm nhận được niềm vui vì được biến đổi…

Lạy Chúa Giêsu, con cũng đang sấp mình trước Ngài, xin chữa cho con cho sạch, xin chữa những đau đớn của bệnh tật nơi thân xác và tinh thần của con, nếu Ngài muốn. Amen.

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN