• Giới thiệu

    Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm, thánh hiệu Catarina Siena, được thành lập ngày 21/01/1958, tại Hố nai, Biên Hòa.

    Tôn chỉ: Chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân điều mình đã chiêm niệm.

    Mục đích chính: Vinh danh Thiên Chúa và Thánh hoá bản thân. Mục đích riêng: Truyền giáo và Giáo dục

    Tu phục: Áo Dòng với áo phép trắng, lúp đen, dây đeo Huy hiệu của Hội Dòng.

    Tại Việt Nam, Hội Dòng gồm có 38 cộng đoàn hiện diện tại các giáo phận: Xuân Lộc, Bà Rịa, Sài Gòn, Long Xuyên, Cần Thơ, Ban Mê Thuột, Kontum, Hà Nội, Hà Tĩnh và Đà Lạt. Ngoài ra, Hội Dòng có 2 cộng đoàn sứ vụ tại Bangkok -ThaiLand và Perth - Australia. Tại Hoa Kỳ, Hội Dòng có 1 Tỉnh Dòng gồm 8 cộng đoàn ở Texas, California.

Thống kê

TOP