• Giới thiệu

  Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm, với tên gọi chính thức Hội Dòng Đa Minh Việt Nam thánh Catarina Siena, được thành lập tại Hố nai, Biên Hòa.

  Tôn chỉ: Chia sẻ cho tha nhân điều mình chiêm niệm
  theo linh đạo Thuyết giáo Đa Minh.

  Mục đích
  Truyền giáo và Giáo dục
  * Tu phục: Áo Dòng với áo phép trắng, lúp đen, dây đeo Huy hiệu của Hội Dòng.

  Tại Việt Nam, Hội Dòng gồm có 34 cộng đoàn và 1 học xá hiện diện tại các giáo phận: Xuân Lộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sài Gòn, Long Xuyên, Cần Thơ, Ban Mê Thuột, Kontum, Hà Nội, Hà Tĩnh và Đà Lạt. Tại Hoa Kỳ, Hội Dòng có 1 Tỉnh Dòng gồm 8 cộng đoàn ở Texas, California; và 1 cộng đoàn tại Hartford. Tại Thái Lan, Hội Dòng có một cộng đoàn sứ vụ tại Bangkok.

TOP