• Giới thiệu

  Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm, với tên gọi chính thức Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm, thánh hiệu Catarina Siena, được thành lập ngày 21/01/1958, tại Hố nai, Biên Hòa.

  Tôn chỉ: Chia sẻ cho tha nhân điều mình chiêm niệm
  theo linh đạo Thuyết giáo Đa Minh.

  Mục đích: Truyền giáo và Giáo dục
  Tu phục: Áo Dòng với áo phép trắng, lúp đen, dây đeo Huy hiệu của Hội Dòng.

  Tại Việt Nam, Hội Dòng gồm có 34 cộng đoàn và 1 học xá hiện diện tại các giáo phận: Xuân Lộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sài Gòn, Long Xuyên, Cần Thơ, Ban Mê Thuột, Kontum, Hà Nội, Hà Tĩnh và Đà Lạt. Tại Hoa Kỳ, Hội Dòng có 1 Tỉnh Dòng gồm 8 cộng đoàn ở Texas, California. Tại Thái Lan, Hội Dòng có một cộng đoàn sứ vụ tại Bangkok.

TOP