TÔNG ĐỒ ANRÊ: CON NGƯỜI CỦA SỰ CAN ĐẢM, NHIỆT THÀNH VÀ NHẠY BÉN TRƯỚC Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA- Lễ Thánh Anrê Tông Đồ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 359 | Cật nhập: 11/29/2018 9:52:35 PM | RSS

Tên gọi “Anrê”, theo tiếng Hy lạp có nghĩa là mạnh mẽ can đảm, trong khi đó, người em của Thánh Anrê lại có tên gọi theo tiếng Aram: Simon. Vì thế, hẳn là nơi gia đình của hai vị Tông đồ này quả thật có một sự pha trộn giữa hai nền văn hóa Hy lạp và Do Thái.

Cùng với Phêrô, em mình, Thánh Anrê được Chúa Giêsu kêu gọi làm tông đồ của Ngài và được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Tên của Ngài thường được nhắc sau tên của Thánh Phêrô trong danh sách 12 vị tông đồ của Giêsu. Thánh nhân cũng là một trong bốn vị tông đồ luôn có mặt trong những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của Chúa Giêsu.

Thánh Anrê cũng là một con người của niềm tin và hy vọng, và lòng nhiệt thành. Vì thế, ngài đã nhanh chân dõi theo bước Chúa Giêsu khi nghe Gioan giới thiệu “Đây là Chiên Thiên Chúa” (x. Ga 1, 37-39) để rồi sau đó, Anrê đã nói về Chúa Giêsu cho em mình là Simon, và dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu.

Và Ngài cũng là một con người của sự nhạy bén với ý muốn và nhu cầu của người khác. Ở trong trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giê su nuôi đám đông dân chúng, Thánh Anrê đã nhanh chóng phát hiện và giới thiệu liền cho Thầy Giêsu “kho thức ăn” có sẵn với “năm chiếc bánh và hai con cá” khi biết ý định của Chúa muốn cho dân chúng ăn (x. Ga 6,9), nhưng rồi thánh nhân cũng hiểu ra sự giới hạn của ngần ấy thức ăn “nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (x. Ga 6,9).

Sự can đảm của Thánh An rê trong hành trình theo Chúa được biểu hiện qua việc tử đạo của Ngài tại Patras, Hy Lạp, thuộc vùng Achaea, phía Bắc duyên hải Peloponnese. “Thập Giá Thánh Anrê” là lối gọi cho thấy Thánh nhân đã chịu chết vì niềm tin vào Chúa Giêsu chết và sống lại khi mà Ngài tử đạo bằng cách chịu đóng đinh trên thập giá hình chữ X.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng hun đúc trong tâm hồn mình một trái tim của người tông đồ, để chúng ta có thể can đảm đi theo Chúa đến cùng, nhiệt thành với sứ mạng rao giảng Lời Chúa, giới thiệu Chúa cho mọi người. Đồng thời, chúng ta cũng có được sự nhạy bén trước ý muốn của Thiên Chúa để thi hành ý Ngài, cũng như có được sự nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân để đỡ nâng hoặc giúp đỡ, chia sẻ trong khả năng và tình yêu của chính mình.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN