Tiếng XIN VÂNG: kết quả của sự mở lòng ra với Thiên Chúa. Lễ Mẹ Truyền Tin (25/3)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 241 | Cật nhập: 3/25/2019 8:52:34 AM | RSS

Tiếng xin vâng của Đức Maria là một mẫu gương sống mở lòng với Thiên Chúa. Chính vì tinh thần nghèo khó, sẵn lòng theo ý Chúa muốn, Đức Maria đã cúi đầu xin vâng khi sứ thần Garbiel truyền tin, dù Mẹ chẳng biết tương lai của tiếng xin vâng. Dù Mẹ còn đang kinh ngạc với tất cả những gì Thiên Chúa phán truyền, bởi tất cả vượt quá sự suy tưởng của Mẹ…buộc Mẹ phải ra khỏi sự an toàn bấy lâu, buộc Mẹ sẽ phải đối diện với biết bao thử thách…

Nhưng Mẹ vẫn mở lòng ra với Thiên Chúa để thưa tiếng xin vâng.

Tiếng Xin Vâng của Mẹ bao hàm nhiều chiều kích, mà ở trong đó, chúng ta nhận ra Mẹ đã có sẵn đó một sự mở lòng với Thiên Chúa, Đấng Mẹ kính thờ.

Sự mở lòng nơi Mẹ đưa dẫn đến lời xin vâng, đưa dẫn Mẹ đến sự cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại.

Tiếng xin vâng của Mẹ, sự mở lòng của Mẹ với Thiên Chúa, đã gỡ được “nút thắt” của sự “bất tuân”, bất tín mà Evà xưa đã tạo nên, nay được tháo gỡ nhờ tiếng xin vâng của Mẹ Maria.

Đức Maria thưa “xin vâng” với Thiên Chúa: một tiếng “xin vâng” đã đưa cuộc sống giản dị của Mẹ vào sự rối loạn liên tục trong cuộc đời, như ông già Simeon đã từng nói, một tiếng xin vâng trả giá cả cuộc đời...

Biết bao lần ngài đã phải thốt lên tiếng “xin vâng” chân thành lúc vui cũng như khi buồn, mà tột đỉnh là tiếng “xin vâng” dưới chân Thập Giá.

Sự mở lòng nơi Mẹ không chỉ đến với Thiên Chúa, nhưng còn là một sự mở lòng ra với nhân loại trong những nỗi khốn cùng của tội và sự chết.

Học nơi Mẹ,

Tôi cũng phải sẵn sàng mở lòng ra với Thiên Chúa bằng sự nghèo khó trong tinh thần là người luôn sống đời mình bằng sự cậy dựa vào Chúa, để Chúa làm những gì Chúa muốn, sao cho ý định của Thiên Chúa được thực hiện. Và đó là tiếng “xin vâng” trong cuộc đời của chúng ta.

Bao lâu chúng ta còn đóng kín tâm hồn mình với Thiên Chúa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được tiếng Thiên Chúa, hoặc giả có nghe, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có một tiếng xin vâng với tất cả những gì Ngài muốn và định liệu trên cuộc đời của chúng ta.

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN