Tạ ơn và lời mời gọi sống thánh Năm Mới. Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Tất Niên- Giao Thừa.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 74 | Cật nhập: 1/25/2020 3:36:12 PM | RSS

Mt 5, 1-10

Bài đọc Tin Mừng trong Thánh Lễ Tất Niên- Giao Thừa, khi mà thời khắc của đất trời sắp chuyển giao sang Năm Mới, cho chúng ta nghe bài giảng trên núi của Chúa Giê su trong Tin Mừng Matheu 5, 3-11 về Tám Mối Phúc. Với lời mời sống thánh khi mà chúng ta đang có thời gian điểm lại năm cũ để tạ ơn Chúa vì biết bao kỳ công vĩ đại mà Thiên Chúa đã thương ban. Nhưng đồng thời, đó cũng là thời gian mà Thiên Chúa gieo vào trong mảnh đất tâm hôn của chúng ta lời mời gọi sống thánh trong Năm Mới này.

Trong khi người đời họ thường chúc nhau “Tiền vô như nước, hay “Làm ăn phát tài”, thì lời mời gọi sống Năm Mới lại đề cập đến sống nghèo, xem ra có vẻ chẳng vui thích gì, hay cam chịu những trái ý mà có thể làm cho gai trở nên hoa hồng,. …Nhưng đó mới thực sự là khuôn mặt của một Kitô hữu đích thực, khi họ đã thanh thoát với vật chất, để trở nên người nghèo của Thiên Chúa và của tha nhân.

Do đó, khi chuẩn bị mọi sự để bước sang Năm Mới, cũng là lúc Thiên Chúa trao ban cho chúng ta sứ mệnh sống tròn đầy, phong nhiêu ơn gọi của mỗi người mà Chúa đặt để vào trong tay của chúng ta.

Năm Mới không phải chỉ đem đến một cột mốc thời gian mới, nhưng trên hết, nó phải là một sự chuyển mình, giã từ cái cũ để sang cái mới trong ân lộc của Thiên Chúa. Một sự chuyển mình dựa trên tám mối phúc, là những con đường mời gọi chúng ta đi vào để sống Năm Mới thật ý nghĩa.

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN