NÊN THÁNH BẰNG CON ĐƯỜNG ĐƠN SƠ, PHÓ THÁC: Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 274 | Cật nhập: 10/1/2018 8:51:34 AM | RSS

Mt 18,1-5

“ Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã đạt tới sự hoàn thiện nên thánh nhờ vào con đường nên thánh bé nhỏ mà Thánh Nhân đã hoạch định cho mình. Cái thang Thánh Nữ dựa vào để đi lên Thiên Quốc chính là sự đơn sơ, chân thành và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Để rồi, Giáo Hội đã tôn phong Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu trở thành Tiến Sĩ Hội Thánh với con đường tu đức có tầm ảnh hưởng đến đời sống thiêng liên của mọi tín hữu.

Con đường thánh thiện mà Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viện dẫn và dùng đến là “Con đường thơ ấu thiêng liêng” mà Chúa Giêsu đã nói đến trong Tin Mừng Matheu 18,1-5 hôm nay. “ Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Đó là một con đường nên thánh mới, khác hẳn với những con đường nên thánh cổ truyền, một lối nên thánh dễ dàng mà bất kỳ một tâm hồn tín hữu nào cũng có thể đạt tới.

Con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh Nữ dựa trên các nét của trẻ thơ: đơn sơ và phó thác trong tình yêu của cha mẹ. Đó là sự nên thánh của một tâm hồn đơn sơ, tín thác hoàn toàn vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mà Thánh Nữ đã được học biết và áp dụng trong đời sống thiêng liêng của mình. “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2).

Chúng ta đang được Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng chỉ con đường nên thánh như Chị Thánh đã từng sống:

“Tôi là một tâm hồn rất nhỏ bé, chỉ có thể dâng lên Chúa những gì rất bé nhỏ.. Cách duy nhất để tôi chứng tỏ tình yêu là tung những cánh hoa nhỏ, những cánh hoa là tất cả những hi sinh nhỏ bé, ánh mắt, lời nói, việc làm nhỏ bé nhất như những hành động của tình yêu”.

Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn, xin cho chúng con hằng ngày biết theo chân Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà bước đi trên con đường phó thác, để muôn đời được chiêm ngưỡng thánh nhan. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN