Lễ Mẹ Vô Nhiễm: Một Thiên Chúa với tình yêu và lòng thương xót vô điều kiện dành cho nhân loại

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 163 | Cật nhập: 12/9/2019 9:06:24 AM | RSS

Với niềm vui mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm, mỗi người chúng ta được mời gọi để nhìn vào niềm vui như một quà tặng tuyệt diệu mà Thiên Chúa không chỉ ban cho Mẹ Maria, nhưng là cho nhân loại dưới hai chiều kích.

“Mẹ Vô Nhiễm”, nghĩa là khi Thiên Chúa tạo dựng nên Trinh Nữ Maria, Người đã tạo dựng nên Mẹ không vương tội nhơ. Điều này được thực hiện qua những gì mà chúng ta gọi là ân sủng được ban trước. Ân sủng này được Thiên Chúa trao ban cho Mẹ như là một công trình của sự hoàn hảo nơi Thiên Chúa và lòng thương xót vô biên, nhưng không của Người. Mẹ Maria đã không tìm kiếm điều này, nhưng đúng hơn là, Thiên Chúa trong sự tốt lành của Người đã chọn để tạo dựng nên Mẹ không vương tội nguyên tổ, để Mẹ trở nên nơi, cung lòng hoàn hảo cho Con của Người có thể đến trong thế giới. Với Đức Maria, phần Mẹ, đã đón lấy quà tặng này và chọn lựa để gìn giữ Mẹ cũng khỏi vương tội trong suốt cuộc đời Mẹ bằng tiếng xin vâng hoàn toàn trong tự do, ước muốn của Mẹ.

Tiếp nữa, khi tạo dựng và ban cho Mẹ Maria ơn vô nhiễm nguyên tội, Thiên Chúa không hề giữ Mẹ riêng cho Người, nhưng là trao ban Mẹ cho chúng ta để Mẹ trở thành người Mẹ tuyệt vời của từng người, của nhân loại này. Vì thế, ngày hôm nay, Mẹ Maria Vô Nhiễm là người mẹ tinh thần theo ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa dành tặng cho chúng ta. Đây cũng là một công trình của lòng thương xót vô biên, nhưng không của Thiên Chúa tình yêu. Phần chúng ta, những người con tội lỗi, xem ra chúng ta không xứng đáng để có được một người Mẹ tinh tuyền như thế, nhưng với ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta có Mẹ Maria Vô Nhiễm, và trở thành người mẹ luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa. Chính Mẹ sẽ cầu bầu để Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng, cũng như van nài để Thiên Chúa đoái nghe đến những lời chúng ta nguyện xin.

Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm, là thời gian để chúng ta chiêm ngắm quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa, là Mẹ Maria, đã ban cho chúng ta. Chiêm ngắm, để tạ ơn vì tình yêu và lòng thương xót của Người dành cho từng người, cho chúng ta là những người con yếu đuối đang trên hành trình dương thế. Chiêm ngắm để ngợi khen vì công trình tạo dựng hoàn hảo của Thiên Chúa trên Mẹ Maria, và để tạ ơn vì nhờ đó Con Thiên Chúa đã nhập thể và cứu độ con người nhờ cung lòng thanh khiết của Mẹ Maria đã cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi qua tiếng “xin vâng” của một sự tự do hoàn toàn nơi Mẹ.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm, xin gìn giữ và bảo vệ chúng con khỏi những hoen ố tội lụy trần gian, để chúng con được trinh trong bây giờ và cho đến mai sau. Amen.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN