Kitô hữu : người loan báo, nói về Chúa Kitô như Thánh Gioan Tẩy Giả. - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 24-06

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 119 | Cật nhập: 6/24/2019 9:08:32 AM | RSS

Ngoại trừ Chúa Giêsu và Đức Maria, chỉ duy nhất có một vị trong số các thánh được Phụng vụ Giáo Hội cử hành Lễ Sinh Nhật, là Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả nói cho chúng ta biết con người đặc biệt nơi Thánh Nhân, Đấng được xem là vị ngôn sứ sau cùng của thời Cựu Ước, và cũng là ngôn sứ chuyển giao từ Cựu Ước sang Tân Ước, một vị ngôn sứ đanh thép loan báo về Con Thiên Chúa sẽ đến trần gian.

Thánh Gioan Tẩy Giả được coi là một ngôn sứ vĩ đại, không chỉ là sinh ra trước Chúa Giêsu, nhưng còn là sống đồng thời với Ngài. Những lời đanh thép, có sức mạnh của Thánh Gioan Tẩy Giả khi loan báo Đấng Cứu Độ dân Israel sắp đến, mời gọi con người hoán cải để đón nhận Đấng Thiên Sai đã lôi kéo được nhiều người ăn năn sám hối, qua phép rửa thống hối mà Gioan Tẩy Giả thực hiện.

Chính trong sứ mạng được lãnh nhận từ Thiên Chúa, trong kế hoạch khôn dò của Đấng Tối Cao, Thánh Gioan Tẩy Giả đã thực thi sứ mạng ngôn sứ, nói về Chúa Kitô cho muôn dân, những người đang ngóng chờ được giải thoát một cách trọn hảo.

Từng người Ki tô hữu, là tôi và bạn, chúng ta cũng phải trở thành những Ki tô hữu loan báo, nói về Chúa Ki tô giống như Thánh Gioan Tẩy Giả cho con người trong thế giới hôm nay.

Mặc dầu có rất nhiều đi theo vì những lời nói có sức mạnh, những lời loan báo từ trong con tim, nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả đã không để mình rơi vào cám dỗ để thấy mình là quan trọng, nhưng là “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30).

Giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta không gặp gỡ người khác để nói về chính mình, nhưng là nói về Thiên Chúa, nói về Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất, Đấng đem lại sự giải thoát và hạnh phúc cho con người. Chúng ta cũng phải thoát ra cơn cám dỗ để cho mình là quan trọng, thay vì để Chúa được nhìn thấy rõ, được nhận ra qua những lời chúng ta nói, qua những việc chúng ta làm.

Ơn gọi đầu tiên của Thánh Gioan Tẩy Giả chính là “chuẩn bị cho dân, chuẩn bị tâm hồn của con người cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa”.
Vậy còn chúng ta? Ơn gọi của chúng ta là gì? Sứ mạng của chúng ta là gì nếu không phải là nói về Thiên Chúa cho người khác, là chuẩn bị tâm hồn cho những ai chưa biết Chúa được gặp gỡ Người, là trở thành người trung gian cho cuộc gặp gỡ vi diệu giữa Chúa Giêsu Kitô và anh chị em mình.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, o.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN