Đức Maria, Mẹ của Giáo Hội, Đấng trợ giúp chúng ta ở trong Đức Kitô.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 148 | Cật nhập: 6/10/2019 9:56:29 AM | RSS

Nhìn lên Mẹ, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của từng người chúng ta.

Trong sắc lệnh Phụng tự của Giáo Hội công bố thêm Lễ Kính Đức Maria, Mẹ Giáo Hội đã đưa dẫn những suy tư có sẵn của Giáo Hội về lịch sử thần học về Đức Maria nằm trong truyền thống phụng vụ của Giáo Hội và nơi các Giáo Phụ. Điều này cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng mầu nhiệm của Chúa Kitô cũng như chiêm ngưỡng bản thể của Giáo Hội. Để rồi, cho thấy Đức Trinh Nữ Maria vừa là Thân Mẫu Chúa Kitô, đồng thời cũng là Mẹ của Giáo Hội.

Sắc lệnh nói rằng cả hai vị là Thánh Augustino và Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả đều đã suy tư về vai trò quan trọng của Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô.

“Thực tế, người trước – [ Thánh Augustino] nói rằng Đức Maria là mẹ của các thành viên của Đức Ki tô bởi vì với đức ái, Mẹ đã cộng tác trong việc tái sinh các tín hữu vào trong Giáo Hội, trong khi người sau [ Thánh Giáo Hoàng Lê ô Cả ] nói rằng sự sinh hạ Đấng là Đầu cũng là cuộc sinh hạ của thân mình, như thế, việc chỉ ra rằng khi nói Đức Maria là Mẹ của Đức Ki tô, Con Thiên Chúa, thì cũng ngay lập tức, Mẹ Maria cũng là mẹ của các thành viên của Thân Thể Mầu nhiệm của Người, là Giáo Hội”.

Như vậy, những suy tư, phản ánh này là một kết quả của tình mẫu tử thiêng liêng nơi Đức Maria và từ sự kết hợp mật thiết trong công cuộc của Đấng Cứu Độ”

Thêm nữa, sắc lệnh nói rằng, Kinh Thánh mô tả Đức Maria đứng dưới chân Thập Giá (x. Ga 19,25). Nơi đó, Mẹ trở thành Mẹ của Giáo Hội khi Mẹ “đón nhận lời chối tình yêu của Con Mẹ để đón nhận tất cả mọi người nơi người môn đệ rất yêu dấu như là những người con trai, con gái được sinh lại vào trong đời sống vĩnh cửu.”

Năm 1964, Giáo Hoàng Phaolo VI “đã tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là “Mẹ Giáo Hội, nghĩa là của toàn thể dân Kitô giáo, các tín hữu cũng như các vị Chủ Chăn. Họ gọi Đức Maria là Mẹ rất quí mến” và Ngài thiết định rằng “toàn thể dân Kitô giáo ngày càng gia tăng lòng tôn kính Mẹ Thiên Chúa dưới danh hiệu rất dịu dàng này”.

Sắc lệnh nói rằng : “Với tư cách là người ủi an và dậy dỗ Giáo hội đang phát triển, Đức Maria đã đảm nhận sứ mạng từ mẫu của mình trong nhà Tiệc Ly, trong lúc Mẹ cùng với các Tông Đồ cầu nguyện và đợi chờ sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần (xc. Cv 1,14). Trong ý nghĩa ấy, niềm đạo đức Ki-tô giáo trong suốt nhiều thế kỷ đã tôn kính Đức Maria với nhiều tước hiệu khác nhau, nhưng theo một cách nào đó thì đều có tầm quan trọng ngang nhau, chẳng hạn như Thân Mẫu của các môn đệ, của các tín hữu, của những người tin, và của tất cả những ai được tái sinh trong Chúa Ki-tô, nhưng cũng với tước hiệu “Mẹ Giáo hội”, mà tước hiệu này xuất hiện trong các bản văn của các văn sĩ Ki-tô giáo lẫn trong Giáo huấn của Đức Bê-nê-đíc-tô XIV, cũng như của Đức Lê-ô XIII.”

Ngước nhìn lên Mẹ, Mẹ của Chúa Kitô, cũng là Mẹ của Giáo Hội, xin cầu cho chúng con.


Trích dịch, biên tập: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN