Giáo dục

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Giáo dục: Hãy cho em thời gian để suy nghĩ

  Giáo dục: Hãy cho em thời gian để suy nghĩ

  298

  Các em cần được trao quyền để được thảo luận, không có sự xét đoán, hay dở đúng sai trong cuộc thảo luận, mà chỉ có sự chia sẻ học hỏi trong tôn trọng và thân ái.

  ...xem chi tiết

 • Phương pháp Giáo dục : XÂY ĐIỀU LỆ CỦA LỚP

  Phương pháp Giáo dục : XÂY ĐIỀU LỆ CỦA LỚP

  28

  Làm sao để những qui định, luật lệ trong lớp học được trẻ, học sinh tuân thủ có ý thức, cộng tác cách tích cực? Phương pháp giáo dục khơi gợi ý thức cũng như khích lệ sự đóng góp tích cực nơi học sinh phải là điều ưu tiên nhằm để chính học sinh cảm thấy hứng thú sống với những gì chúng và thầy đã đặt ra liên quan đến chương trình học, sinh hoạt lớp của chúng.

  ...xem chi tiết

 • Trường và nhà - trường

  Trường và nhà - trường

  18

  Làm sao để hai khái niệm "nhà- trường" được liên hệ chặt chẽ? Từ nhà đến trường và biến trường thành nhà trường đòi hỏi sự cộng tác của tất cả mọi thành phần liên hệ một cách chặt chẽ và bền vững. 

  ...xem chi tiết

 • GIÁO LÝ VIÊN: NGƯỜI ĐĂNG ``TIN VUI``, LOAN TRUYỀN SỨ ĐIỆP TIN MỪNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

  GIÁO LÝ VIÊN: NGƯỜI ĐĂNG "TIN VUI", LOAN TRUYỀN SỨ ĐIỆP TIN MỪNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

  73

  "Tôi kêu gọi mọi người hãy cung cấp cho con người ngày nay những câu chuyện thực chất là những “tin vui”." (ĐTC Phanxicô , Sứ điệp Ngày Truyền Thông Thế Giới, 2017).

  ...xem chi tiết