Giáo Hội Hoàn Cầu

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • SỨ ĐIỆP CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ TẠO THÀNH

    SỨ ĐIỆP CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ TẠO THÀNH

    Theo Thông báo của phòng báo chí Toà thánh, vào hôm mồng 7 tháng 9 năm 2021 vừa qua, lần đầu tiên, ba vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Roma, Giáo hội Chính thống giáo Đông phương, và Giáo hội Anh giáo đã công bố một sứ điệp chung nhằm đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp về tương lai của hành tinh, sự cấp bách của tính bền vững của môi trường, tác động của nó đối với sự đói nghèo và tầm quan trọng của sự hợp tác toàn cầu. Sau đây là nội dung của Sứ điệp.

    Xem

Thống kê

TOP