Trở thành người làm chứng thực. Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần VII Phục Sinh.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 75 | Cật nhập lần cuối: 5/22/2021 8:04:36 AM | RSS

Gioan 21, 20-25

"Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.

Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra."

Trong chương cuối, phần cuối của cuốn Tin Mừng thứ tư, Thánh sử Gioan đã mạnh mẽ xác thực những gì ngài đã ghi chép lại trong Tin Mừng của mình về Chúa Giêsu, về cuộc đời, sứ mạng, giảng dạy, hoạt động, phép lạ của Chúa Giêsu đã thực hiện.

Mặc dầu không nêu rõ tên mình, mà chỉ dùng danh xưng chung “chính môn đệ này”, nhưng khi đọc và học hỏi về Tin Mừng thứ tư này, những danh từ chung như “người môn đệ Chúa yêu,” hay “người môn đệ này” chúng ta đều biết rằng, đó chính là Gioan Tông Đồ, người môn đệ đã đi cùng, sống cùng với Chúa Giêsu trong cuộc đời công khai của Ngài, ngay cả dưới chân thập giá.

Vì đã sống cùng, ở cùng, và chứng kiến bao việc Chúa Giêsu đã làm, Gioan – người môn đệ này- đã làm chứng về “những điều đó và đã viết ra.” Và để lời chứng của “người môn đệ này”, là đảm bảo, Gioan đã dùng thêm một cách biện hộ khi chỉ đến nhóm người “Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực”. “Chúng tôi” là nhóm môn đệ của Gioan, hoặc chính cộng đoàn đã tiếp nhận tác phẩm này- là Tin mừng Gioan- và nhận thấy ở nơi tác phẩm này có lời chứng liên tục và luôn có tính hiện tại của người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến.

Và chính lời chứng của người môn đệ này đã giúp cho nhiều người nhận biết Chúa Giêsu Kitô, tin vào Người, và làm cho các Kitô hữu qua mọi thời đại được lớn lên trong đức tin, và gặp gỡ được Đấng Cứu Độ là Chúa Giêsu Kitô.

Từ bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta cũng đang được Chúa Thánh Thần mời gọi trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Đó là phận vụ của mọi Kitô hữu: nói về Chúa, làm chứng về Chúa, về tình yêu của Người dành cho con người, cho mọi người, đặc biệt nơi những người bé nhỏ, khốn cùng và tội lỗi.

Nhưng để trở thành những người làm chứng thực cho Chúa, đòi buộc chúng ta phải ở cùng với Chúa, có một sự kết hiệp với Chúa thân tình, có đời sống gắn bó với Chúa…Bởi khi chúng ta đã có Chúa, chúng ta chạm được vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, thấy được bao việc kỳ diệu Chúa đã làm cho chính mình và cho thế giới, lúc đó, lời chứng của chúng ta mới có sức mạnh, mới là lời chứng thực để nói với người khác về Ngài. Và như thế, lời chứng sống động về Chúa nơi chúng ta mới có sức thu hút người khác và dẫn đưa họ dần tới chỗ nhận biết và tin vào Người.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con trở nên chứng nhân đích thực của Chúa, bằng việc con luôn biết tìm kiếm ở lại với Chúa, chiêm ngắm tình yêu Chúa dành cho con, mọi điều lạ lùng mà Chúa đã làm cho con, nhờ đó, con mới không sáo rỗng khi nói về Chúa, làm chứng về Chúa cho anh chị em con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP