TRÁI TIM THÁNH THỂ

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 53 | Cật nhập lần cuối: 6/25/2022 3:54:55 PM | RSS

Một hình tròn, tấm bánh trắng tinh,

Ẩn dấu bao la một khối tình,

Trái tim Thánh Thể luôn chờ đợi

Chia gánh nặng nề kiếp nhân sinh.

Yêu đến thập hình chịu đóng đanh,

Về trời, xa nhân loại sao đành ?

Ngày đêm nương náu trong Thánh Thể,

Mòn mỏi chờ tình đáp mong manh !

Nhiệm mầu phép lạ của Tình yêu ,

Phép lạ Tình Trời quá cao siêu :

Chúa Cả ẩn thân trong bánh nhỏ,

Gần gũi, sẻ chia, sớm lại chiều…

Chúa ơi ! Nhân loại có là chi,

Mà Chúa thương yêu, Chúa nể vì,

Mãi vấn vương tình yêu nhân thế,

Chết vẫn còn mang mối tình si !

Ở cùng nhân loại đến muôn sau,

Giam mình sau cánh cửa Nhà Chầu,

Trái tim yêu dấu luôn rạo rực :

Mình Máu Linh hồn… tiếc chi nhau !

Thánh Thể muôn đời chỉ lặng thinh,

Truyền trao sứ điệp vẫn phân minh :

Yêu thương là tự tình trao hiến,

Tính toán chi thua thiệt phần mình !

Ai đó ngập tràn nỗi khổ đau,

Đến đây cùng Thánh Thể nhiệm mầu,

Thần lương bổ dưỡng hồn héo úa,

Vui sướng quẳng đi gánh u sầu.

Lương Thực huyền siêu giữa trần ai,

Bao lần con ăn Chúa trong đời,

Cho con được trở nên giống Chúa,

Thắp sáng lên phiên khúc Tình Trời.

Giêsu Thánh Thể, Chúa Trời con,

Gìn giữ hồn con vẹn sắt son,

Hồn nhỏ mong đáp Tình Yêu lớn,

Ngày đêm thao thức đến mỏi mòn.

Mây Trắng

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP