TÌNH BẠN THỰC. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 73 | Cật nhập lần cuối: 5/7/2021 11:09:37 AM | RSS

Gioan 15, 12-17

“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”

Với một số người, cách định nghĩa của Chúa Giêsu về tình bạn, có thể, trong cái nhìn đầu tiên, xem ra cọc cạch thế nào ấy. Bởi vì, Chúa Giêsu nói rằng, chúng ta chỉ là bạn của Người nếu chúng ta thực thi những gì Chúa truyền cho chúng ta làm. Nếu đưa câu nói của Chúa Giêsu vào trong thực tế của tình bạn, có lẽ, nhiều người sẽ phản ứng, cười nhạo, bởi vì xem ra tình bạn thực phải chăng cơ bản là dựa vào sự vâng lời, là làm theo.

Rõ ràng, trong cái nhìn và kỳ vọng theo kiểu con người, người ta không mong muốn một tình bạn như thế.

Tuy nhiên, với Chúa Giêsu, Đấng làm cho thụ tạo là chúng ta trở nên bạn của Người, khi chúng ta tuân theo, làm theo những gì Chúa muốn chúng ta làm. Tại sao? Bời vì chính bản chất những gì mà Chúa truyền cho chúng ta hành động, dựa trên tình yêu, dựa trên sự thật tinh tuyền.

Chúa Giêsu chính là Chân Lý thuần khiết. Những gì Người muốn là sự hoàn hảo của tình yêu. Vì thế, lời tuyên bố của Chúa Giêsu cho thấy chúng ta chỉ là bạn của Người nếu chúng ta làm theo những gì Người truyền, dạy rằng tình bạn thực được đặt trên chân lý, sự thật. Tình bạn đó – nơi Chúa Giêsu và chúng ta- được đặt nền tảng trên tình yêu, sự tốt lành, lòng nhân ái, hy sinh bản thân và cho đi chính mình. Và đó là tất cả những sự thật, chân lý mà Chúa Giêsu truyền cho chúng ta thi hành. Vì thế, về cơ bản, Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng chỉ có ý muốn của Người mới cung cấp cho chúng ta con đường dẫn đến tình bạn mà chúng ta khao khát có được với Người.

Suy gẫm và phản chiếu vào mối tương quan của chúng ta với Chúa, về cuộc sống và những gì chúng ta đang sống, chúng ta có được tình bạn thực này với Chúa Giêsu chưa? Điều này cũng cật vấn chúng ta rằng: nếu tâm hồn chúng ta chưa đủ yêu thương – với Chúa và tha nhân-, chúng ta thấy mình chưa đủ lòng nhân ái, sự tốt lành, dám hy sinh chính mình và quảng đại cho đi bản thân vì Chúa và vì tha nhân, thì chúng ta chưa có được tình bạn thực với Chúa Giêsu, điều mà Người mời gọi và sẵn sàng ban cho chúng ta.

Lạy Chúa chí thánh, Ngài gọi con và muốn con có một tình bạn với Ngài chỉ dựa trên những mệnh lệnh của tình yêu thuần khiết và thánh thiện. Xin giúp con đón nhận tình bạn này của Chúa, và nuôi dưỡng tình bạn thực này với Chúa trong mỗi ngày đời con, bằng đời sống nội tâm cầu nguyện và sẵn sàng phục vụ, cho đi bản thân mình cho những ai cần đến. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP