Thường huấn

 • CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO HỘI DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM

  CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO HỘI DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM

  Đào tạo là hành trình trải dài suốt đời người tu sĩ. Mục đích việc đào tạo nhằm hướng dẫn chị em tiến dần đến mức thành toàn trong đời sống thánh hiến và sứ vụ loan báo Tin Mừng.

  Xem

 • THƯỜNG HUẤN

  THƯỜNG HUẤN

  Sau khi hoàn tất việc đào tạo sơ khởi qua việc tuyên khấn trọn đời, chị em tiếp tục tiến trình đào tạo bằng việc Thường huấn. Thời kỳ này được kéo dài suốt đời bao gồm nhiều giai đoạn và chiều kích khác nhau.

  Xem

Thống kê

TOP