THƯỜNG HUẤN

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 274 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 3:07:59 PM | RSS

THƯỜNG HUẤN

Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm” (Pl 1, 6)

Sau khi hoàn tất việc đào tạo sơ khởi qua việc tuyên khấn trọn đời, chị em tiếp tục tiến trình đào tạo bằng việc Thường huấn. Thời kỳ này được kéo dài suốt đời bao gồm nhiều giai đoạn và chiều kích khác nhau.

  1. Mục đích:

Nhằm tiếp tục đào sâu đời sống đức tin, canh tân đời sống tu trì, đặc biệt về đời sống thiêng liêng và tông đồ, để chị em trung thành với tinh thần Dòng, hạnh phúc trong đời sống thánh hiến, có khả năng phục vụ Giáo Hội và xã hội cách đắc lực hơn.

  1. Chương trình: Thường huấn là bổn phận của mỗi cá nhân, đòi hỏi chị em có trách nhiệm tận dụng mọi cơ hội của đời sống cộng đoàn và những phương thế đặc biệt mà Hội Thánh và Hội Dòng cung ứng để nên hoàn thiện. Chương trình thường huấn nhắm đến mọi khía cạnh của mỗi cá nhân chị em và toàn thể Hội Dòng,
  • Chiều kích tâm linh: bao gồm việc đào sâu đức tin, ý nghĩa của việc tuyên khấn; các giờ cầu nguyện, suy gẫm, tĩnh tâm…
  • Chiều kích nhân bản và huynh đệ: bao gồm sự biết mình; trưởng thành tình cảm; khả năng truyền đạt; và biết cảm thông với người đau khổ…
  • Chiều kích tông đồ: tham gia vào đời sống của Giáo Hội theo đoàn sủng của Hội Dòng, cập nhật hóa các phương pháp và mục tiêu hoạt động tông đồ. ..
  • Chiều kích đạo lý và nghiệp vụ: bao gồm việc đào sâu Kinh Thánh và Thần học, Giáo huấn Giáo Hội, trình độ chuyên môn…
  • Chiều kích đoàn sủng của Hội Dòng: chuyên tâm học hỏi về tinh thần, lịch sử và sứ mạng của Hội Dòng…

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP