Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên - Lc 11, 1-4

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 33 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 2:11:50 PM | RSS

KINH LẠY CHA

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên

Lc 11, 1-4

Vào thời Đức Giêsu, thường mỗi nhóm tín ngưỡng có cách cầu nguyện và bài kinh riêng, mang tính đặc trưng của nhóm mình. Đó là bối cảnh của việc môn đệ xin Đức Giêsu dạy cho nhóm cách cầu nguyện, để phân biệt với nhóm của Gioan Tẩy giả và các nhóm khác, như được tường thuật trong bài Tin Mừng hôm nay.

Cuộc đời của Đức Giêsu là lời cầu nguyện liên lỉ khi Người luôn kết hợp với Cha, và luôn làm theo ý Cha. Nói cách khác, cuộc đời của Đức Giêsu là chính lời Kinh Lạy Cha mà Người dạy cho các môn đệ hôm nay.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống theo gương Đức Giêsu, thì lời Kinh Lạy Cha cũng phải là mẫu mực của lời cầu nguyện và kim chỉ nam hướng dẫn cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu,

Con cám ơn Chúa đã dạy con không chỉ tinh thần cầu nguyện, tin tưởng và phó thác vào tình thương của Cha, mà còn chỉ cho con biết cách cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Cha.

- Lời kinh Chúa dạy là một mạc khải về Cha, Đấng là vị Thiên Chúa rất gần gũi, thân mật đến độ con có thể thân thưa và gọi Người là Cha. Chính Chúa đã thương con và dẫn con vào tương quan mật thiết với Cha. Xin dạy con biết thao thức để Danh Cha được mọi người tin nhận, yêu mến, và vui hưởng tình yêu hiền phụ của Cha;

- Lời kinh Chúa dạy liên kết con với với người khác, vì khi con nhận ra con có người Cha trên trời, thì con cũng nhận ra tương quan của con với tha nhân ngay bên cạnh con. Xin Chúa dạy con biết cách hành xử, biết thực hiện tình thương đối với anh chị em mình qua việc con sẵn sàng thông cảm và quảng đại tha thứ, vì chính con cũng cần được Chúa tha thứ và người khác cảm thông.

- Lời kinh Chúa dạy xác định hướng đi của đời con, con ý thức được con cần Chúa, và đời sống cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn, là lương thực nuôi dưỡng sức khỏe tâm linh của con. Để rồi, trong cuộc sống hằng ngày, nếu lúc nào, hay trong trạng huống ra sao, con cũng biết chạy đến với Cha trong tâm tình của một người con. Xin dạy con biết để cho ý Cha được nên một với con, con sẽ không tìm mình, không cố tình lầm lẫn ý của con thay cho ý Cha, nhưng chỉ tìm để thi hành ý của Cha muốn thực hiện trên cuộc đời con. Amen.

Nt. Maria Nguyễn Nhật Tường Anh

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP