Cầu Nguyện với Lời Chúa

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy trong bối cảnh nhiều người Do Thái phấn khởi đi theo Đức Giêsu vì có bánh ăn no thoả phần xác thì Ngài lại hứa ban Bánh Trường Sinh nuôi sống phần hồn nên nhiều người đã ta thán và bỏ đi. Nhưng không phải chỉ có dân chúng, mà ngay cả trong số các môn đệ, vì không thể chấp nhận lời Đức Giêsu hứa ban chính Thân Mình Ngài như là của ăn, của uống nên cũng lần lượt rút lui. Do đó, Đức Giêsu muốn các môn đệ còn lại phải có một chọn lựa dứt khoát của mình.
Trên bước đường theo Chúa, các môn đệ gặp không ít khó khăn nhưng có thể nói, hôm nay là thách đố mang tính quyết định cho hành trình kế tiếp của họ:

Thống kê

TOP