Thỉnh viện

 • NHỊP SỐNG THỈNH SINH 2023

  NHỊP SỐNG THỈNH SINH 2023

  NHỊP SỐNG THỈNH SINH 2023

  Xem

 • KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI 2023

  KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI 2023

  Hình ảnh khóa tìm hiểu ơn gọi 2023

  Xem

 • SỨ VỤ

  SỨ VỤ

  Sứ vụ: tham gia vào sứ vụ Truyền giáo và Giáo dục của Hội Dòng 

   

   

  Xem

 • GIAI ĐOẠN THỈNH VIỆN

  GIAI ĐOẠN THỈNH VIỆN

  Chương trình đào tạo trong giai đoạn Thỉnh Viện nhằm giúp phân định về ơn gọi và củng cố đời sống tâm linh của Thỉnh sinh.  Bao gồm 2 thời kỳ:

  Xem

 • HỌC HÀNH

  HỌC HÀNH

  Học hành  là phương thế giúp phát triển ơn gọi và thi hành sứ vụ. 

  Xem

 • CỘNG ĐOÀN

  CỘNG ĐOÀN

  CỘNG ĐOÀN: Học biết tôn trọng, quan tâm, phục vụ; yêu mến đời sống chung, khả năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm.

   

  Xem

 • CẦU NGUYỆN

  CẦU NGUYỆN

  Cầu nguyện là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thánh hiến và tông đồ. 

  Xem

 • SINH HOẠT- GIẢI TRÍ CHUNG

  SINH HOẠT- GIẢI TRÍ CHUNG

  Giải trí chung là thời gian chị em chia sẻ niềm vui  bên nhau như một gia đình tương thân tương ái.
   

  Xem

 • THỜI KỲ TIỀN TẬP

  THỜI KỲ TIỀN TẬP

  THỜI KỲ TIỀN TẬP: Thời kỳ này được bắt đầu khoảng 6 tháng trước khi nhập Tập viện.

  Mục đích: giúp huấn sinh suy tư chín chắn hơn để quyết định dấn thân theo Chúa qua việc gia nhập Tập viện.

  Xem

 • THỜI KỲ THỈNH SINH

  THỜI KỲ THỈNH SINH

  THỜI KỲ THỈNH SINH : nhằm giúp ứng sinh đạt sự trưởng thành tương xứng về đời sống nhân bản và đức tin; tìm hiểu về mục đích, đặc sủng, và sứ mạng của Hội Dòng để lựa chọn ơn gọi cách ý thức và tự do. Đồng thời, giúp Hội Dòng nhận định khả năng thích ứng nếp sống Đa Minh của ứng sinh.

  Xem

Thống kê

TOP