Sống sám hối và tin vào ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 18 | Cật nhập: 1/11/2021 10:49:53 AM | RSS

Mc 1, 14-20

Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Hôm nay, phụng vụ Giáo Hội đưa chúng ta vào Tuần thứ nhất Thường niên, sau Mùa Vọng và Giáng Sinh. Gọi là Mùa Thường Niên, nhưng đây là thời gian mà chúng ta phải sống trong cả cách bình thường lẫn phi thường.

Trước hết, chúng ta bắt đầu mùa phụng vụ với lời kêu gọi lạ lùng của Thiên Chúa mà trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu, khi bắt đầu sứ vụ công khai, đã rao giảng rằng “Nước Thiên Chúa đã đến gần.” Tuy nhiên, Chúa Giêsu tiếp tục lời rao giảng, tuyên bố đó khi kêu gọi những ai nghe Người: muốn đón nhận được Nước Thiên Chúa, con người phải “sám hối” và “tin”.

Điều quan trọng khi hiểu rằng Mầu nhiệm Nhập thể mà chúng ta cử hành đặc biệt trong Mùa Vọng và Giáng sinh, đã mãi mãi thay đổi thế giới này. Sự thay đổi trần gian khi Thiên Chúa đã làm người, nơi Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã mang đến cho nhận loại Vương quốc mới, Vương Quốc của ân sủng và lòng thương xót đến gần với con người. Thế giới và cuộc sống của chúng ta được thay đổi nhờ bởi những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện. Và khi Chúa Giê su bắt đầu thực hiện sứ vụ công khia, Ngài đã bắt đầu nói, thông báo với chúng ta qua lời giảng dạng của Ngài về thực tại mới mẻ này.

Suy niệm và nhìn vào đời sống đạo cũng như niềm tin của chính mình, chúng ta thấy mình đang sống trong niềm vui, hay một sự vật vờ nào đó của đời sống tâm linh? Chúng ta có tin rằng Nước Thiên Chúa đang ở cận kề trong cuộc đời mình, một Nước Thiên Chúa luôn sẵn sàng trao ban cho chúng ta, chỉ cần chúng ta sám hối và tin, là được đón nhận hay không?

Thế nên lời kêu gọi của Chúa Giêsu cho thấy có đó nơi chúng ta một lối sống phi thường – khác biệt, nhưng cuối cùng cũng trở nên bình thường. Nói cách khác, lời kêu gọi triệt để mà Chúa Giê su nói với chúng ta phải trở thành một lối sống bình thường, và là con người của chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới thực sự là những Kitô hữu, có khả năng đón nhận được Nước Thiên Chúa nhờ sám hối mỗi ngày và không ngừng tin vào Thiên Chúa.

Chúng ta cần phải suy gẫm lời mời gọi này của Chúa Giê su mỗi ngày, qua việc đọc Lời Chúa, đọc Tin mừng, suy gẫm và cầu nguyện với Tin Mừng. Có như thế, chúng ta mới có cơ hội để lắng nghe tiếng Chúa, để Lời Chúa soi rọi vào những chỗ tối, sai lỗi của chúng ta, và rồi, chúng ta không ngừng sám hối và sửa đổi mỗi ngày, bởi tin vào ân sủng và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN