Phải tuyên xưng Thiên Chúa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 18 | Cật nhập: 10/17/2020 9:08:35 AM | RSS

Luca 12, 8-12

“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.”

Chúa Giêsu khẳng định rằng, hễ ai tuyên xưng Người trước mặt thiên hạ, thì Người cũng sẽ nói về Người ấy trước mặt Cha của Người. Và nếu ai từ chối, phớt lờ Người trước mặt người khác, thì Người cũng sẽ từ chối họ trước mặt các Thiên Thần.

Nếu bạn tin, ắt bạn sẽ tuyên xưng Người, làm chứng về Thiên Chúa trước mặt người khác, và có thể dám chết vì niềm tin, quyết bảo vệ đức tin của mình. Bởi khi bạn tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, bạn sẽ cảm nhận niềm vui và hạnh phúc thật lạ, khiến bạn không thể câm nín, nhưng là sẽ rao loan về niềm tin, về Đức Giêsu Kitô cho người khác được biết và sẵn sàng bảo vệ niềm tin của bạn khi cần.

Nhìn lại giòng lịch sử của Giáo Hội, từ khởi đầu Giáo Hội cho đến Giáo Hội hiện thời đã có biết bao nhiêu vị tử đạo đã quyết sống chết cho niềm tin của các ngài vào Thiên Chúa. cho dẫu phải mất cả mạng sống mình. Và giữa thời đại này, giữa một thế giới dù văn minh tiến bộ, nhưng vẫn có nhiều kiểu bách hại niềm tin của các Kitô hữu ở nhiều dạng thức khác nhau, người Kitô hữu, tôi và bạn, chúng ta được mời gọi để tuyên bố nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất, là Đường, là Sự Thật và Sự Sống của chúng ta.

Thế nhưng, nếu ngồi lại để cật vấn bản thân từ đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy mình có dám, có thường xuyên để công khai nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất, là Chúa của mình hay không? Chúng ta có tận dụng nhiều cơ hội để tuyên xưng niềm tin của mình, để nói về Chúa cho người khác hay không?

Tận dụng nhiều cơ hội để tuyên xưng Chúa, để làm rạng danh Chúa trước người khác là lời nhắc nhở quan trọng mà Chúa Giêsu đang nói với tôi và bạn, cảnh tỉnh chúng ta phải nhớ tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ duy nhất, là Đường, là Sự Thật và Sự Sống của nhân loại.

Tận dụng nhiều cơ hội để tuyên nhận Chúa là Chúa đời mình và là nhân chứng cho Người, xem ra đang ở trong tầm tay của chúng ta, mà không cần bạn và tôi đi đâu xa. Đó là khi chúng ta sử dụng phương tiện truyền thông ngày hôm nay, trên các trang mạng xã hội, nhất là trang Facebook, một trang mạng xã hội đang được nhiều người sử dụng. Chúng ta dùng nơi này như một “quảng trường thành phố” hay như “một ngã tư công cộng” để “bắt loa” nói về Chúa, để tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta.

Thế nhưng, dường như chúng ta chỉ dùng nó cho mục đích cá nhân, để “quảng bá” hình ảnh mình, để mua vui, để giải trí, chứ không dùng những trang mạng xã hội như là công cụ hữu hiệu để nói về Chúa, để tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Ngài.

Nếu chúng ta cố tình quên, phớt lờ, hay chẳng tha thiết tuyên xưng Chúa giữa thế giới, nơi những con người đang sống xung quanh mình, thì đến một ngày, Chúa Giêsu cũng sẽ không giới thiệu chúng ta cho Cha của Ngài để được vào Nước Trời đâu.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN