Nhiều quỷ bị xua đuổi. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 14 | Cật nhập: 1/13/2021 8:47:01 AM | RSS

Nhiều quỷ bị xua đuổi. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên.

Mc 1, 29-39

“Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.”

Trong bài Tin Mừng chúng ta nghe đọc hôm nay, Thánh Marco kể rằng, “Đức Giê-su trừ nhiều quỷ nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.” Tại sao Ngài lại cấm chúng?

Theo nhiều Giáo phụ thời Giáo Hội tiên khởi giải thích, mặc dù là những con quỷ này biết Đức Giêsu là Đấng Mesia như lời đã hứa của Thiên Chúa đối với con người, nhưng chúng lại không hiểu đầy đủ ý nghĩa về Đấng Mesia và chúng cũng không hiểu Chúa Giêsu sẽ chiến thắng vinh quang cuối cùng của Người như thế nào. Vì thế, Chúa Giêsu đã không muốn chúng nói một nửa sự thật về Người, như kiểu cách, và phương thức mà ma quỷ vẫn làm, làm cho con người hiểu sai, hiểu lầm. Vì thế, Chúa Giêsu luôn cấm quỷ không được nói về Người một cách công khai, nghĩa là nói cho mọi người biết Người là ai.

Thật quan trọng và rõ ràng để hiểu rằng ma quỷ đã thất bại trong việc chúng hiểu đầy đủ về sự thật: chính cái chết của Chúa Giêsu cuối cùng lại phá tan, tiêu diệt chính cái chết, để giải thoát con người. Vì lý do này, chúng ta thấy được là tại sao thế lực của ma quỷ luôn tìm cách chống lại Chúa Giêsu và luôn cố gắng tấn công Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời Ngài. Từ khi Chúa Giêsu mới sinh ra, thế lực ma quỷ đã khơi gợi trong lòng Hêrôđê, để vị vua tàn ác này tìm cách giết Chúa Giê su, khiến Người phải sống cảnh lưu vong bên Ai Cập. Chính Satan tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu khi Người chuẩn bị cho sứ mạng công khai, đặc biệt là chúng luôn tìm cách kích động những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời đó chống lại Chúa Giêsu, và xem ra, satan tưởng chúng thắng khi đưa được Chúa Giêsu lên thập giá, khi bị đóng đinh trên đó. Nhưng Satan đã lầm, và chúng đã thất bại.

Thế nhưng, sự thật lại cho thấy rằng sự khôn ngoan của Chúa Giêsu liên tục khiến Satan luôn bị bối rối và cuối cùng, Chúa Giêsu đã biến đổi hành động gian ác của chúng khi đóng đinh Người trên thập giá trở thành vinh quang cuối cùng của Chúa bằng sự sống lại từ cõi chết. Satan và quỷ dữ của chúng là thật, nhưng khi chúng đối mặt với sự thật và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Satan và bè lũ của chúng luôn bị tiêu diệt, và khiến chúng phải câm lặng.

Tuy nhiên, chúng ta dễ bị dẫn dắt và tin theo một nửa sự thật của Satan và ma quỷ. Vì sao vậy?

Có lẽ là vì chúng ta chưa bám chặt vào Chúa, chưa đủ tin vào Chúa và tin vào sự thật và khôn ngoan của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta, và trên những gì đang xảy ra trong thế giới này, một thế giới mà Satan và thuộc hạ của chúng ngày đêm lùng xục để cám dỗ, tấn công và muốn tiêu diệt sự thật, chiếm lấy sự nhẹ dạ của chúng ta, chiếm lấy linh hồn và cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng chẳng có thể làm được gì nếu chúng ta để cho Chúa làm việc, Ngài sẽ chiến thắng Satan và bắt chúng phải câm miệng trước sự thật toàn vẹn của Người.

Và để có thể quát loại quỷ giả dối này, cũng như chiến thắng những thứ mê hoặc lừa lọc của ma quỷ, chúng ta cần dùng chính sự thật của Thiên Chúa để chống lại chúng, và dùng chính uy quyền của Thiên Chúa để thống trị chúng.

Lạy Chúa toàn năng và là nguồn cội của sự khôn ngoan, xin giúp con luôn biết tìm kiếm Chúa và sự thật của Ngài, xin giúp con luôn bám chặt vào Chúa và sự khôn ngoan của Chúa, để con không bị Satan và quỷ gian dối có thể lừa được con, tin vào một nửa sự thật mà chúng luôn bày ra và cám dỗ chúng con. Lạy Chúa, xin dùng quyền năng và vinh quang của Chúa để đuổi nhiều thứ quỷ dữ đang vây bọc chúng con và thế giới hôm nay. Amen.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN