Lời Chúa Thứ Ba Tuần II TN B (16/1/2018)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 231 | Cật nhập: 3/2/2018 7:34:49 PM | RSS

LUẬT ĐẶT NỀN TRÊN TÌNH YÊU

Mc 2,23-29

"Ngày Sabat được lập ra vì con người, chứ con người không phải dựng nên vì ngày Sabat" (c.27)

Lại một cuộc đối đầu khác nữa giữa Đức Giêsu và người Pharisiêu. Lần đối đầu này cũng dựa trên cách thi hành luật của các môn đệ Đức Giêsu, khi họ bứt lúa vò trên tay để ăn trong ngày Sabát. Hành vi này bị những người Pha ri siêu-, những người rất am tường về luật- khó chịu và dĩ nhiên họ phải lên án các môn đệ Đức Giêsu, những người đã coi thường luật ngày Sabat "Ông coi, ngày Sa bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép?" (c. 24). Hai câu nói dù dưới dạng câu hỏi nhưng thực chất là một sự kết án nặng nề việc vi phạm luật ngày Sabat của những người môn đệ Đức Giêsu.

Vào thời đó, trong ngày Sabat, có đến 39 việc bị cấm làm, ngay cả một hành vi nhỏ như bứt bông lúa của các môn đệ cũng bị xem là phạm luật vì liên quan đến công việc của thợ gặt.

Với thái độ nệ luật, những người Phari sieu đã làm cho việc giữ luât ngày Sabat trở thành một thể chế nặng nề, đi ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu đặt ra cho việc giữ luật ngày Sabat nhằm để con người được tự do phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Thay vì tự do, họ biến con người thành nô lệ cho luật, và dễ dàng lên án người khác.

Trước lối suy nghĩ và cách sống nệ luật của những người Pharisiêu, Đức Giêsu đã nại ra hành động của vua Đa vít (1Sm 21,1-7) để chuẩn nhận hành vi của các môn đệ và của chính Ngài. Đồng thời, Ngài nhắc lại vai trò và ý nghĩa của luật "Ngày Sabat được lập ra vì con người, chứ con người không phải dựng nên vì ngày Sabat" (c.27) nhằm tố cáo thái độ biến luật thành những rào cản và trở nên gông cùm bức bách con người của những người Pha ri siêu. Sự lên án này của Đức Giêsu cho thấy uy quyền của một vị Thiên Chúa nơi chính Người " Bởi đó, Con Người làm chủ ngày Sabat" (c.28)

Bài Tin Mừng ngày hôm nay có đang cật vấn bạn và tôi? Nhiều khi chúng ta đi tham dự Thánh Lễ rất hời hợt và xem ra chẳng có tâm tình. Chúng ta đến Nhà Thờ cho có vì nhiều lý do: sợ tội, sợ gia đình la rầy, đi để khỏi bị áy náy...và dĩ nhiên, ý định quyết định thái độ, nên chẳng lạ gì, chúng ta thích ngồi gốc cây dự lễ, chúng ta vừa xem lễ vừa lướt điện thoại hay tán gẫu với bạn bè... Có thể, đâu đó có những lần chúng ta đánh mất ý nghĩa thánh thiêng của Ngày Chúa Nhật- Ngày của Chúa nên thay vì chúng ta dành thời gian quý giá để phụng sự Thiên Chúa hoặc phục vụ anh chị em mình bằng tình yêu, thì chúng ta chỉ làm cho có, hời hợt và sáo rỗng...

Xin Chúa biến đổi tâm hồn và lối suy nghĩ của chúng con, để chúng con cố gắng làm cho việc giữ luật trở thành một công cụ để chúng con đến gần Chúa và anh chị em mình. Đặc biệt, xin cho chúng con biết tận dụng thời gian của các ngày Chúa Nhật để đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ cách trọn vẹn và sốt sắng, và là thời gian thuận tiện để chia sẻ tình yêu với người khác bằng những gì trong tầm tay của chúng con . Amen.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ- Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN