Đức Giêsu, Ngài là ai đối với tôi? Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 82 | Cật nhập: 9/27/2019 9:58:35 AM | RSS

Trước những người đi theo Ngài – các môn đệ, Chúa Giê su hỏi các ông “ Đám đông bảo Thầy là ai?”

Trong khi đám đông cho rằng Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả, là Elia, hay các ngôn sứ sống lại…Đức Giê su đi tới câu hỏi quan trọng xác tín đời sống tinh thần của những người đi theo Chúa. Ngài yêu cầu các môn đệ phải xác tín, nghĩa là với chính các ông, Ngài là ai với họ. “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”

Tin vào Đức Giê su là niềm tin thật, cái được xây dựng trên nền tảng của một mối tương quan, niềm tin của người môn đệ đối với Chúa.

“Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”

Trong khi những người khác không nhận ra Chúa Giêsu là ai, là Thiên Chúa, thì Phê rô đã có một cái nhìn hoàn toàn khác, sâu hơn. Phê rô nhận ra Đức Giê su là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, Đấng được xức dầu – là Đức Ki tô, là Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giê su chính là Thiên Chúa.

Chúng ta là những Ki tô hữu, nhưng chúng ta thực sự hiểu được sâu xa nghĩa của lời xác tín của Phêrô “ Ngài là Đức Ki tô của Thiên Chúa”?

Ngài là ai đối với tôi, một con người vẫn tự hào, tuyên xưng mình là Kitô hữu?

Hằng ngày, mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ và đón nhận Thánh Thể khi rước lễ, chúng ta có thực sự tin và đáp trả lời tuyên xưng của thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa “Mình Thánh Chúa Kitô hay không?”

Hoặc chúng ta vẫn nhận ra và tuyên xưng sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và cuộc đời của riêng mình? Chúng ta có thể nói về Chúa một cách xác tín với người khác hay không? Chúng ta có thể nói với Chúa một cách thân tình trong mỗi ngày sống vì tin rằng, Ngài là Thiên Chúa toàn năng, toàn tri, đầy tình yêu thương, quan tâm và lo cho con cái Ngài cách tốt đẹp nhất hay không?

Đức Giêsu, Ngài là ai đối với tôi, ngay cả trong những khi đường đời tôi dường như mất hy vọng, đang đen tối?

Niềm tin vào Ngài, Đức Giêsu Kitô, là một niềm tin cần được thử luyện, xác tín và vượt ra khỏi những rào cản của sự nghi ngờ hay mơ hồ.

Tin vào Đức Giê su là Thiên Chúa sẽ cho chúng ta sức mạnh để sống, để hy vọng và bình an, vì có Ngài luôn đỡ nâng, ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O>p

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN