PHẢI NHÌN THẤY CHÚA. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 101 | Cật nhập lần cuối: 4/20/2021 9:50:24 PM | RSS

Gioan 6, 35-40

“Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Nếu ai đó hỏi bạn, hay tôi: bạn có tin vào Đức Giêsu không? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ trả lời là “có”. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin vào Người thực sự, điều này có nghĩa là chúng ta phải đào sâu đức tin của mình hơn trong từng ngày. Nhưng xem ra, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng: mình chưa tin đủ vào Đức Giêsu, không phải lúc nào cũng xác tín là nhìn thấy Người.

Bài Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay vẫn đang trong phần Diễn từ Bánh Hằng Sống nơi Tin Mừng Gioan. Và cuối đoạn Tin Mừng hôm nay (c.40), Đức Giêsu nói với chúng ta hai điều quan trọng để được sống muôn đời, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết: phải thấy người Con và tin vào Người Con.

Quay trở lại với bối cảnh của đoạn Tin Mừng, chúng ta có thể nói được rằng, trong số đám đông nhìn thấy Đức Giêsu bằng con mắt thể lý, có không ít người đã không đi xa hơn được bề mặt những gì họ thấy. Họ thấy những phép lạ- nhất là phép lạ hóa bánh ra nhiều gần đây nhất (6,1-15), họ cũng nghe những lời Chúa giảng dạy, nhưng rốt cuộc họ vẫn chưa tin nhận Người là Chúa, là Đấng Cứu Độ, là Đấng được Cha sai đến để ban cho con người sự sống đời đời.

Với chúng ta cũng vậy chăng?

Nếu chúng ta nói mình tin vào Chúa của chúng ta, tin nhận Người là Đấng Cứu Độ của mình, là Đấng Hằng Sống, …thì trước hết, chúng ta phải nhìn thấy Người, như chính Chúa nói.

Nhưng làm thế nào để nhìn thấy Chúa?

Một trong những cách tốt nhất để chúng ta nuôi dưỡng “cái nhìn thánh” này, cái nhìn đưa chúng ta tới chỗ “nhìn thấy Chúa”, chính là chiêm ngắm Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

Khi bạn tham dự Thánh Lễ, hay khi chầu Thánh Thể, và ngước nhìn lên Thánh Thể, bạn thấy gì? Bạn có nhìn thấy Người Con Hằng Hữu không? Bạn có nhìn thấy Chúa Giêsu thực sự đang hiện diện, đang ở trước mặt bạn? Bạn có nhìn thấy Thiên Chúa và Chúa của bạn nơi Thánh Thể mà bạn chiêm ngắm?

Nhưng nhiều khi dù đang đứng, quì, hay ngồi trước Thánh Thể, chúng ta dễ bị phân tâm, chia trí…thậm chí lại còn như chẳng nhìn thấy Chúa ở trước mặt mình, hay đang hiện diện trên bàn thờ, trong Thánh Lễ mà chúng ta tham dự.

Thật không dễ để có được cái nhìn thánh này để nhìn thấy Chúa đang hiện diện trước mắt chúng ta, nếu chúng ta không xin Chúa ban cho và không cố gắng thực hành đức tin của mình hằng ngày, qua việc tham dự Thánh Lễ hoặc tham dự giờ Chầu Thánh Thể.

Nếu bạn có thể nhìn xa hơn bề mặt và vén bức màn che phủ vinh quang của Ngài- nơi bánh và rượu-, thì món quà thị giác thánh thiện này cũng sẽ nhường chỗ cho món quà của đức tin sâu sắc, vì bạn đã thấy được chính Chúa Giê su Ki tô, Đấng Hằng hữu của chúng ta.

Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy Chúa trong cuộc đời mình, và tin vào Người, chúng ta mới được Chúa cho sống muôn đời và được sống lại trong ngày sau hết.

Lạy Chúa, Đấng luôn hiện hữu của con, con cảm tạ Ngài thật hết lòng vì cách Ngài đến với con trong Bí tích Thánh Thể Cực Thánh, để con được nhìn thấy sự hiện diện và vinh quang thiêng liêng của Ngài nơi Thánh Thể. Xin giúp con nhìn ra ngoài bức màn của sự xuất hiện của bánh và rượu để con có thể thấy rõ hơn thần tính của Ngài, để con mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình nơi Ngài với sự xác tín “Lạy Chúa, con đã thấy Ngài, Chúa của con. Con tin vào Ngài.” Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP