MỘT THIÊN CHÚA. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 99 | Cật nhập lần cuối: 4/27/2021 10:10:24 PM | RSS

Gioan 12,44-50

“Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.”

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lập đi lập lại “mối tương quan” giữa Người và Chúa Cha. Người nói về sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Người. Chúa Giêsu mặc khải dần cho những những ai đang đi theo và lắng nghe Người về mối quan hệ đặc biệt giữa Chúa Cha và Người: mối tương quan hiệp thông hai chiều, sâu sắc và trọn vẹn.

Chúa Giêsu giáo huấn, vén mở dần bức màn bí mật của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cho con người được hiểu và sống, mà trong đó, nếu đức tin của con người đặt vào nơi Người, thì cũng là tin vào Chúa Cha, Đấng đã sai Người đến trong thế gian. Nếu đôi mắt đức tin của con người giúp cho họ nhận ra Người là Chúa, thì lúc ấy, họ cũng nhìn thấy Chúa Cha, Đấng mà Chúa Giêsu luôn yêu mến, vâng phục và hiệp nhất, mà trong chương 14, thánh sử Gioan lại cho chúng ta nghe Chúa Giê su tuyên bố “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9)

Mầu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất: Cha- Con và Thánh Thần phải là mầu nhiệm mà chúng ta cần suy gẫm và sống mỗi ngày trong cuộc đời mình. Cho dẫu đây là mầu nhiệm mà trí khôn con người không thể vươn đến, cái hữu hạn không thể hiểu hay giải thích được sự vô hạn, nhưng, trong đức tin, và ân ban của Thánh Thần, trong cầu nguyện và học hỏi, con người có thể chạm được tới mầu nhiệm Thiên Chúa. Sự đụng chạm này sẽ cho con người kinh nghiệm đức tin để thấy Chúa Cha trong Chúa Giêsu, để tin vào Người, cũng như tin vào Chúa Cha như Chúa Giêsu nói “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi”, vì Cha Người và Người là một.

Cầu nguyện dạy cho chúng ta hiểu về Chúa Ba Ngôi, không chỉ hiểu Thiên Chúa là ai, nhưng còn hiểu chúng ta là ai. Chúng ta được kêu mời để thông phần vào sự hiệp nhất với Ba Ngôi qua tình yêu thương. Các giáo phụ thời đầu Giáo Hội thường nói về lời mời gọi của chúng ta là được “thần thánh hóa”, nghĩa là chúng ta được chia sẻ, được thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Mặc dầu đây là một mầu nhiệm, nhưng Chúa Giêsu mong ước chúng ta hãy suy gẫm cách thành tâm.

Chỉ khi nào chúng ta mở tâm hồn và trí hiểu cho mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta mới cảm được sự khao khát của Chúa Giêsu muốn tiết lộ, mặc khải cho chúng ta biết Người là ai trong tương quan với Chúa Cha. Chỉ khi chúng ta dám mở lòng mình, chúng ta mới được Chúa lôi kéo vào trong sự sống hiệp nhất thần linh của Thiên Chúa. Và đây là lời kêu mời mà Thiên Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta. Và đây chính là lý do để Con Thiên Chúa đến với con người, đến trần gian. Chúa Giêsu đến để lôi kéo chúng ta vào trong sự sống của Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta tin, chúng ta mới có lộ trình đi vào sự sống được “thần thánh hóa” mà vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Phần tôi và bạn, chúng ta có muốn được tham dự, được chia sẻ, được thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa hay không? Hay chúng ta còn đang mải đi tìm kiếm và thỏa mãn những khát vọng trần gian, phù du, chóng qua, mà chẳng còn tha thiết, bận tâm đến việc tôi là ai, chẳng thấy giá trị tuyệt vời của việc Chúa đang muốn dẫn tôi vào trong sự sống thần linh của Ngài.

Lạy Chúa, xin lôi kéo con, không chỉ là vào mầu nhiệm cao cả về sự hiệp nhất Ngài và Chúa Cha, nhưng còn là với mầu nhiệm Chúa mời gọi con tham dự vào sự sống thần linh của Ngài. Để nhờ đó, con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu mai sau trên Nước Trời. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP