LẠY CHÚA, NẾU CHÚA MUỐN. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 135 | Cật nhập lần cuối: 6/25/2021 8:14:24 AM | RSS

Mt 8, 1-4

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.”

Trước lời kêu xin của người bị phong hủi, Chúa Giê su đã chữa anh lành bệnh, một căn bệnh quái ác không chỉ khiến anh đau khổ phần xác nhưng còn kéo theo nỗi đau tinh thần khi bị loại ra khỏi xã hội, bị mọi người xa lánh và coi như ghê tởm, nhơ uế.

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”

Đó là lời cầu xin của sự tín thác, lời cầu xin phụ thuộc vào ý Chúa, hoàn toàn trông chờ vào quyền năng và tình thương của Chúa.

Đó là lời cầu xin khiêm tốn, và cũng đủ để tin rằng, Chúa sẽ chẳng bỏ qua lời khấn van.

Khi chúng ta kêu xin Chúa điều gì, chúng ta hãy thêm câu này “Lạy Chúa, nếu điều con xin là đẹp ý Chúa, xin Chúa hãy cho con…”

Nhiều khi chúng ta quên rằng Thiên Chúa biết những gì tốt nhất để Ngài ban cho chúng ta, và như vậy, “điều con xin đẹp ý Chúa” là phù hợp với ý định của Thiên Chúa, trong kế hoạch của Chúa, chứ không phải trong kế hoạch của chúng ta.

“Lạy Chúa, nếu Chúa muốn…”

Trong mọi gian nan, đau khổ, và cả bệnh tật đến với mình, lời cầu nguyện, van nài của của tôi và bạn kêu lên Chúa, xin Ngài ra tay cứu giúp cũng đừng quên mệnh đề đầu tiên này “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn…” hoặc, “Lạy Chúa, nếu điều con xin là đẹp ý Chúa, xin Chúa hãy cho con…”

Ngay trong cơn đại dịch này, có lẽ, chúng ta hãy bắt chước người phong cùi, đến bái lạy và thưa với Chúa “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa chấm dứt đại dịch này, xin Chúa gìn giữ chúng con và cứu chữa chúng con trong quyền năng và tình yêu thương của Chúa.”

“Lạy Chúa, nếu Chúa muốn…”

Và chúng ta đã, đang và tiếp tục nghe Chúa nói “Chúa muốn, con hãy…”

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP