Kinh Mân Côi cho gia đình

 • Chiến dịch “MỘT TRIỆU TRẺ EM ĐỌC KINH MÂN CÔI”

  Chiến dịch “MỘT TRIỆU TRẺ EM ĐỌC KINH MÂN CÔI”

  Chiến dịch “Một triệu Trẻ em đọc Kinh Mân Côi” cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 18/10 hằng năm

  Xem

 • KINH MÂN CÔI CHO GIA ĐÌNH

  KINH MÂN CÔI CHO GIA ĐÌNH

  Cầu nguyện là hơi thở của đức tin”

  Xem

 • GIỚI THIỆU

  GIỚI THIỆU

  Cầu nguyện là hơi thở của đức tin”, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải thích. Ngay cả trong gia đình “cũng mời gọi gia đình dành thời gian hàng tuần cùng cầu nguyện, bởi vì “gia đình hiệp nhau cầu nguyện thì hiệp nhất bên nhau” (AL, 227)

  Xem

 • MẦU NHIỆM VUI

  MẦU NHIỆM VUI

  Chúng ta khám phá được điều gì về gia đình trong mỗi mầu nhiệm?

  Xem

 • MẦU NHIỆM SỰ SÁNG

  MẦU NHIỆM SỰ SÁNG

  Chúng ta học được những điều gì về gia đình trong những mầu nhiệm này?

  Xem

 • MẦU NHIỆM THƯƠNG

  MẦU NHIỆM THƯƠNG

  Những nhân đức nào Đức Giê-su đã học từ Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se để chuẩn bị đối diện với những mầu nhiệm này?

  Xem

 • MẦU NHIỆM MỪNG

  MẦU NHIỆM MỪNG

  Chúa Giê-su dạy chúng ta điều gì trong những mầu nhiệm này?

  Xem

Thống kê

TOP