KHẢ NĂNG CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI KHÁC. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 115 | Cật nhập lần cuối: 7/6/2021 8:22:38 PM | RSS

Mt 10, 1-7

“Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai 12 môn đệ đi loan báo về Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ sai các ông đi loan báo “Nước Trời đã đến gần”, nhưng Người còn ban cho các ông, quyền trên các thần ô uế, để xua trừ chúng, và khả năng chữa lành các bệnh tật cho dân, cho những ai đến với họ.

Và đó là dấu để cho thấy họ là những môn đệ Chúa Giêsu, thuộc về Người, là những người cộng tác với Chúa làm cho Nước Chúa được loan báo, và thực hiện các dấu lạ để mọi người nhận ra “Nước Trời đã đến gần.”

Chúa Giêsu không trao quyền năng trên các thần ô uế, khả năng chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền cho đám đông, cho dù họ có đi theo Chúa Giêsu, có nghe Người giảng. Nhưng Chúa Giêsu chỉ trao năng quyền trừ các thần ô uế, quyền chữa lành tật bệnh cho những ai thực sự là môn đệ của Người, là những người do Người tuyển chọn, sống với Người.

Do vậy, những môn đệ của Chúa sẽ là những người có khả năng thắng được ma quỷ, có khả năng chữa lành tật bệnh, không chỉ cho người khác mà còn cho cả chính mình.

Là Kitô hữu, tôi và bạn, chúng ta cũng có đó khả năng chữa lành những vết thương tinh thần của người khác, những tổn thương, những đau khổ, những bất ổn trong tâm hồn mà họ đang chịu. Bằng tình yêu và lòng thương xót, chúng ta có thể giúp người khác chữa lành được các tật bệnh tâm hồn, giúp họ chữa lành được những tổn thương, đau khổ trong nội tâm của họ. Bằng sự lắng nghe, bằng sự quan tâm, bằng sự quảng đại…của một tình yêu mách bảo, chúng ta, những môn đệ Chúa có khả năng chữa lành bệnh cho người khác, như chính Chúa đã trao cho các môn đệ của Người.

Tuy nhiên, để có được khả năng này, chúng ta cần phải giống như 12 môn đệ: phải đi với Chúa, phải ở với Chúa, nghĩa là cần kín múc được sức mạnh thiêng liêng từ Chúa. Nếu không ở với Chúa, bạn và tôi, chúng ta chẳng thể giúp chữa lành những tổn thương hay những bệnh tật tâm hồn của người khác.

Thêm nữa, để có khả năng chữa lành bệnh của người khác, trao cho người khác tình yêu và lòng thương xót, trước hết, chúng ta phải cảm nhận được sự chữa lành của Chúa dành cho mình, cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho bản thân mình… để rồi, chúng ta mới biết làm thế nào để chữa lành cho anh chị em mình.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP