Thánh Kinh

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Sau khi Chúa Phục Sinh, Người đã hiện ra bao nhiêu lần?

  Sau khi Chúa Phục Sinh, Người đã hiện ra bao nhiêu lần?

  104

  Sau khi Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết, Người đã hiện ra với các môn đệ nhiều lần. Người hiện ra không phải chỉ trong một ngày, nhưng trong nhiều ngày, trong quãng thời gian giữa cuộc Phục Sinh và Thăng Thiên của Người.

  ...xem chi tiết

 • LẠY THIÊN CHÚA, LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON, SAO NGÀI BỎ RƠI CON

  LẠY THIÊN CHÚA, LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON, SAO NGÀI BỎ RƠI CON

  243

  Thánh vịnh 22 : Một lời cầu nguyện trong đau khổ- Những gì xảy ra khi mà chúng ta phải đối diện trong sự tan nát, đau khổ vì cái chết, mất mát, khi mà những mối tương quan của chúng ta bị gãy đổ? Lời kêu than chính là lời cầu nguyện để nâng đỡ chúng ta vượt qua được đau khổ. 

  ...xem chi tiết

 • CHÂN LÝ TRONG KINH THÁNH

  CHÂN LÝ TRONG KINH THÁNH

  13

  “Sau khi đã thiết lập được những phát biểu tiên khởi, còn phải bắt đầu một khoa chú giải diễn tả được tính toàn thể (totalité) từ dữ kiện Kinh Thánh. Duy chỉ khi đó ta mới đạt đến cái lãnh vực mà Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa ngỏ với chúng ta, và chỉ ở đó Kinh Thánh mới không sai lầm”. 

  ...xem chi tiết