Hiệp nhất, dấu chỉ một cộng đoàn, gia đình có Chúa ở giữa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 88 | Cật nhập lần cuối: 5/20/2021 8:23:51 AM | RSS

Gioan 17, 20-26

“Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.”

Chúa Giêsu, trong lời cầu nguyện cho những người, mà nhờ lời các môn đệ rao giảng mà tin vào Chúa Giêsu, Người đã cầu xin với Chúa Cha cho họ trở nên một trong nhau. Đây là chiều kích quan trọng và nền tảng để Giáo Hội của Chúa Kitô, để các cộng đoàn, các gia đình được bền vững, và trở nên dấu chỉ của yêu thương cho thế giới, và con người hiện tại.

Hiệp nhất trong một gia đình, nơi đó có chồng- vợ và con cái, tìm thấy một nhịp thở chung mà tình yêu làm nảy sinh ra nó. Sự hiệp nhất không nhận chìm những khác biệt, hay những đặc trưng của vợ/chồng/ hay từng đứa con, nhưng trong sự khác biệt đó, khi tình yêu Chúa ở giữa gia đình, mọi thành viên tìm ra một con đường cùng nhau bước đi, cùng nhau suy nghĩ và cùng nhau đưa ra những quyết định mà vẫn tôn trọng những khác biệt của nhau.

Hiệp nhất trong một cộng đoàn, giáo xứ, hay trong dòng tu, ở nơi đó, mỗi thành viên thấy mình được tôn trọng và đươc lớn lên trong cái mình Là, và để rồi, họ sẵn sàng đóng góp để đi tới những mục đích chung, những lợi ích chung, cho sự phát triển của hội đoàn, của giáo xứ, của cộng đoàn.

Đối nghịch và kẻ thù của hiệp nhất là chia rẽ. Chia rẽ là kế hoạch của ma quỷ gieo vào tâm trí của con người, thúc giục họ hành động để phá tan sự hiệp nhất. Nhiều người ngỡ tưởng mình đang nại vào những cái đúng, sự thật, để lên tiếng, nhưng họ đã chưa đủ phân định để nhận ra chiêu bài của ma quỷ đang lợi dụng họ. Chúng ta gặp thấy rất nhiều những tiếng nói gây chia rẽ, những hành động gây chia rẽ…trong đời thường, và đặc biệt trên những trang mạng xã hội như Facebook, Twitter…Nhiều người viết những status nặc mùi chia rẽ, chống đối giáo xứ, linh mục, hội đoàn…và tiếp theo đó, một “hiệu ứng domino” bắt đầu với những người thiếu kỹ năng phán đoán và đời sống cầu nguyện, khiến những lời nói chia rẽ, chống đối cứ thế được chia sẻ và làm mưa làm gió…

Chỉ khi nào chúng ta có Chúa thật sự, chúng ta thuộc về Chúa thật sự, nên một với Chúa, chúng ta mới có khả năng xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ của mình. Bao lâu chúng ta còn đề cao, ảo tưởng chính mình, và không để Chúa Thánh Thần soi dẫn, chúng ta dễ thành kẻ gieo chia rẽ, phá vỡ sự hiệp nhất nơi mình đang sống. Và như vậy, chúng ta sẽ trở nên những người phản chứng của tình yêu, và đã tự mình tách ra khỏi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết khẩn nài xin Chúa Giê su: Lạy Chúa, xin cho chúng con được hoàn toàn nên một như Chúa muốn. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP