THỜI KỲ THỈNH SINH

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 109 | Cật nhập lần cuối: 10/12/2022 6:28:59 AM | RSS

THỜI KỲ THỈNH SINH

1. Mục đích: nhằm giúp ứng sinh: đạt sự trưởng thành tương xứng về đời sống nhân bản và đức tin; tìm hiểu về mục đích, đặc sủng, và sứ mạng của Hội Dòng để lựa chọn ơn gọi cách ý thức và tự do. Đồng thời, giúp Hội Dòng nhận định khả năng thích ứng nếp sống Đa Minh của ứng sinh.

2. Sinh hoạt: Sống trong môi trường Thỉnh viện, ứng sinh từng bước làm quen với nếp sống tu trì dựa trên 4 đặc nét của ơn gọi Đa Minh:

1) Cầu nguyện: là hơi thở của đời thánh hiến. Các ứng sinh được hướng dẫn những cách thế để sống gắn bó với Chúa, yêu mến Mẹ Maria. Hàng ngày, ngoài việc tham dự Thánh lễ, nguyện gẫm, chầu Thánh Thể, và lần hạt Mân Côi, các Thỉnh sinh còn thực hành các việc đạo đức, kiểm tâm, giữ thinh lặng nội tâm để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự.

2) Cộng đoàn: là môi trường nuôi dưỡng đời sống tu trì và là nguồn trợ lực thiết yếu cho sứ vụ tông đồ. Sống cộng đoàn, các thỉnh sinh học biết tôn trọng, quan tâm, thông cảm, giúp đỡ nhau với tinh thần yêu thương, phục vụ; yêu mến đời sống chung và khả năng thích ứng, biết chấp nhận mọi chị em, sẵn sàng đón nhận và thi hành công tác được trao với tinh thần trách nhiệm.

3) Học hành: là phương thế giúp phát triển ơn gọi và thi hành sứ vụ. Các thỉnh sinh sẽ:

  • Học hiểu về Kinh Thánh, thần học, Giáo lý, Linh đạo của Dòng Đa Minh;
  • Học hiểu đặc sủng riêng của Hội Dòng: Truyền giáo và Giáo dục;
  • được hướng dẫn và trau dồi các đức tính nhân bản, quân bình phái tính, phát triển các năng khiếu nghệ thuật phục vụ cho sứ vụ tông đồ.

4) Sứ vụ: cảm nghiệm sứ vụ Truyền giáo và Giáo dục của Hội Dòng qua việc thực tập dạy trẻ mầm non, thăm các lớp tình thương, các trẻ em mồ côi, khuyết tật hoặc các em thiếu nhi ở những vùng sâu, vùng xa.

THỜI KỲ THỈNH SINH

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP