ĐƯỜNG EMAU

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 69 | Cật nhập lần cuối: 3/24/2022 4:03:31 PM | RSS

Hai người đang tiến bước,
Trong tâm trí lo âu,
Rồi biết phải đi đâu,
Những bước đường sắp tới.

Và Người đang bước tới,
Chia sẻ những ưu phiền,
Và họ tiếp đón liền,
Từng lời về Kinh thánh.

Đến việc Chúa bẻ bánh,
Ánh sáng Chúa bừng lên,
Soi tỏ lòng chênh vênh…
Nào ta cùng tiến bước.

Loan truyền cho muôn nước,
Tin vui cho muôn người,
Rạo rực vang tiếng cười,
Nụ cười ơn cứu độ.
Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Bích, OP

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP