Được gìn giữ khỏi ác thần. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 72 | Cật nhập lần cuối: 5/19/2021 8:18:09 AM | RSS

Gioan 17,11b-19

Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.

Trong lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu, với phần cầu nguyện cho các môn đệ, là những người thuộc về Người, Chúa Giêsu đã xin với Chúa Cha gìn giữ các môn đệ khỏi sự dữ, khỏi ác thần. Đồng thời, Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hiến họ trong sự thật, nghĩa là trong Lời của Chúa Cha.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng đang dành cho chúng ta, là những môn đệ của Người. Chúng ta đang được Chúa Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ khỏi sự dữ, khỏi những mưu mô của ma quỷ, thế gian. Nếu không có sự can thiệp của Chúa Cha, chúng ta đã bị rơi vào những cạm bẫy, những ác thù của ma quỷ, của thế gian, của bóng tối rồi. Chúa Cha gìn giữ chúng ta nhờ lời cầu nguyện, nài xin của Chúa Giêsu, vì sự thuộc về của chúng ta với Chúa Giêsu, Con của Ngài.

Không chỉ là ác thần ở bên ngoài xung quanh chúng ta, nhưng thế gian, bóng tối của sự ác đôi khi nằm trong chính con người của chúng ta, trong những tưởng tượng, mà ma quỷ dùng để lôi kéo chúng ta về phía chúng, đi vào trong vũng lầy của sự tội, khi mà chúng ta không phân định được đâu là thần lành, đâu là thần dữ đang ở trong con người mình.

Thế nên, trong mọi cơn nguy khó, khi đứng trước những cám dỗ và mưu mô ác độc của thế gian, của ma quỷ ngay trong chính lòng mình, chúng ta cần bám chặt vào Chúa Giêsu và nài xin Người khẩn nài với Chúa Cha gìn giữ và bảo vệ chúng ta như Người đã cầu nguyện và vẫn luôn cầu nguyện cho chúng ta.

Chúa Giêsu chính là phao cứu sinh duy nhất để chúng ta bám vào giữa biển dữ của ma quỷ, và nhờ Người, chúng ta được Chúa Cha cứu vớt và giải thoát khỏi biển dữ của ma quỷ. Và chính Chúa Cha, Ngài sẽ dùng Lời sự thật để thánh hiến chúng ta, và làm cho chúng ta nhận ra những lời phỉnh gạt, lừa dối của thế gian, của ma quỷ, để chúng ta quay lưng chống lại chúng và từng ngày cố gắng để thuộc về Ngài trong ân sủng, bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, xin mãi khẩn cầu Chúa Cha cho con, để con được Chúa Cha gìn giữ khỏi ác thần, khỏi những hiểm nguy, cám dỗ luôn vây bọc con, nhờ vào việc con được thánh hiến trong sự thật của Chúa Cha. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP