Tỉnh Dòng Đa Minh VN

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • THÔNG TIN TỔNG HỘI 01 - TỔNG HỘI BIÊN HÒA

  109
  THÔNG TIN TỔNG HỘI 01 - TỔNG HỘI BIÊN HÒA

  Tổng Hội Dòng Đa Minh (7/7/2019 đến 4/8/2019) có tên gọi là TỔNG HỘI BIÊN HÒA, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Tổng Hội Dòng Đa Minh lần này sẽ diễn ra tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc, Đồng Nai. Để chuẩn bị cho Tổng Hội 2019 sắp tới, các Thông Tin của Tổng Hội sẽ do Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam cập nhật và đăng tin. Trang web của Dòng Đa Minh Thánh Tâm sẽ cập nhật theo nguồn các bản Thông Tin này.

  ...xem chi tiết

 • Ngày họp mặt anh chị em Đa Minh tại Kontum

  73
  Ngày họp mặt anh chị em Đa Minh tại Kontum

  Cứ ba tháng một lần, anh chị em Đa Minh truyền giáo tại Kontum vẫn họp nhau để chia sẻ về sứ vụ. Cuộc họp mặt đầu năm 2018 được diễn ra vào thứ bảy 6/1, tại tu xá Lu-i Bêtran, mới được khánh thành ngày 22.12.2017.

  ...xem chi tiết