Tỉnh Dòng Đa Minh VN

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Ngày họp mặt anh chị em Đa Minh tại Kontum

    73
    Ngày họp mặt anh chị em Đa Minh tại Kontum

    Cứ ba tháng một lần, anh chị em Đa Minh truyền giáo tại Kontum vẫn họp nhau để chia sẻ về sứ vụ. Cuộc họp mặt đầu năm 2018 được diễn ra vào thứ bảy 6/1, tại tu xá Lu-i Bêtran, mới được khánh thành ngày 22.12.2017.

    ...xem chi tiết