Lịch Phụng vụ Dòng Tháng 11 : Ca mừng Chư Thánh Hiển Vinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 147 | Cật nhập: 11/2/2019 8:34:56 AM | RSS

Lịch Phụng vụ Dòng Tháng 11 : Ca mừng Chư Thánh Hiển Vinh

Tháng 11, như Mùa Trầy Hội Trên Thiên Quốc, nơi đó, các Thánh Dòng Đa Minh được anh chị em Đa Minh trên dương thế ca ngợi hát mừng. XIn các Thánh cầu bầu cho Anh Chị Em Đa MInh trên toàn thế giới luôn sống xứng đáng với ơn gọi Đa Minh, cố gắng nên thánh trong chính tinh thần Dòng mà các Anh Chị Thánh đã đi.

Nguồn hình ảnh: https://www.facebook.com/ordopraedicatorum/

1/11: CÁC THÁNH NAM NỮ TRÊN TRỜI

Lịch Phụng vụ Dòng Tháng 11 : Ca mừng Chư Thánh Hiển Vinh

3/11: THÁNH MARTINO

Lịch Phụng vụ Dòng Tháng 11 : Ca mừng Chư Thánh Hiển Vinh

6/11: CHÂN PHƯỚC ANPHONGSO NAVARRET , Tử đạo

Lịch Phụng vụ Dòng Tháng 11 : Ca mừng Chư Thánh Hiển Vinh

7/11: LỄ CÁC THÁNH DÒNG ĐA MINH

Lịch Phụng vụ Dòng Tháng 11 : Ca mừng Chư Thánh Hiển Vinh

8/11: NHỚ VÀ CẦU NGUYỆN CHO ANH CHỊ EM TRONG DÒNG ĐÃ QUA ĐỜI

Lịch Phụng vụ Dòng Tháng 11 : Ca mừng Chư Thánh Hiển Vinh15/11: THÁNH ALBERTO MAGNI

Lịch Phụng vụ Dòng Tháng 11 : Ca mừng Chư Thánh Hiển Vinh

24/11: THÁNH VINH SƠN LIÊM

Lịch Phụng vụ Dòng Tháng 11 : Ca mừng Chư Thánh Hiển Vinh

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN