CHÚ Ý ĐẾN ĐIỀU CHÍNH YẾU, ĐỪNG BÁM VÍU NHỮNG THỨ TÙY PHỤ. Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 158 | Cật nhập lần cuối: 7/11/2021 8:29:03 AM | RSS

Mc 6, 7-13

“Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.”

Sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ, lên đường cho Nước Chúa, nhưng Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ của mình nhiều cái không: không mang tiền, không mang lương thực, không mang gì giắt lưng, không mặc hai áo, chỉ ngoại trừ mang cây gậy và đi dép.

Xem ra chỉ thị, lời căn dặn của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài thật khắt khe? Có lẽ đúng vậy. Nhưng đó là những căn dặn chính đáng, buộc chúng ta, tôi và bạn, là những môn đệ của Chúa không thể coi thường.

Chúa Giêsu không muốn các môn đệ phải bận tâm, bám víu vào những thứ những cái tùy phụ, mặc dầu đối với ai đó là chính yếu, như tiền, lương thực, những thứ “giắt lưng” khác. Đó chỉ là những thứ được xem là tượng trưng của những dính bén thuộc về thế gian, những cái xem ra là tùy phụ nhưng đối với người môn đệ, đôi khi lại trở nên chính yếu khiến họ bị vấp ngã.

Những cái tùy phụ đó có thể là mong muốn được nổi tiếng, được biết đến, là tìm kiếm tiếng khen, sự ảnh hưởng, là những bon chen tìm vị trí…Những thứ đó kéo chúng ta xuống, làm cho chúng ta chỉ mải chạy theo những thứ gọi là bọt bèo, để rồi quên mất sứ vụ của mình. Đây là cám dỗ mà ai cũng có thể bị vấp phải, nếu không cảnh tỉnh và xin Chúa giúp.

Những gì mà Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ, cũng là bài học cho chúng ta: Phó thác cho Chúa, và chỉ tìm kiếm mình Chúa, tìm sự trông cậy nơi Chúa để thi hành sứ vụ của mình, và đừng để bị rơi vào những cám dỗ phụ thuộc vào những thứ tùy phụ, những thứ có thể kéo chúng ta vào trong những bất an và làm trệch đi mục tiêu đời mình.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP