CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO HỘI DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 219 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 3:07:37 PM | RSS

CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO

HỘI DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM

Đào tạo là hành trình trải dài suốt đời người tu sĩ. Mục đích việc đào tạo nhằm hướng dẫn chị em tiến dần đến mức thành toàn trong đời sống thánh hiến và sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Việc đào tạo trong Hội Dòng mang tính toàn diện, bao gồm 4 chiều kích: Nhân bản, Tâm linh, Tri thức, và Mục vụ.

Quá trình đào tạo chia thành 2 giai đoạn: Đào tạo sơ khởi và Thường huấn

I. Đào tạo sơ khởi: được tham gia tiệm tiến vào những sinh hoạt của đời sống cộng đoàn, huấn sinh từng bước khám phá, nắm vững và đào sâu căn tính đời sống tu trì theo linh đạo Đaminh và đặc sủng Giáo dục -Truyền giáo của Hội Dòng.

Giai đoạn đào tạo sơ khởi bao gồm:

  1. Thỉnh viện: giúp huấn sinh (1) trưởng thành về đời sống Nhân bản và Đức tin; (2) tìm hiều về Đời sống Tu trì và Linh đạo của Hội Dòng để lựa chọn ơn gọi cách ý thức và tự do.
  2. Tập viện: giúp huấn sinh: (1) trau dồi đời sống tâm linh; (2) tập sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu, nhất là ba lời khuyên Phúc Âm và đời sống cộng đoàn; (3) kinh nghiệm về nếp sống tu trì Đa Minh và thấm nhuần tinh thần của Hội Dòng.
  3. Học viện: giúp khấn sinh: (1) trưởng thành trong ơn gọi tu trì; (2) hội nhập vào đời sống và sứ vụ của Hội Dòng.


II. Thường huấn: giúp chị em sau khi Khấn trọn đời có thể sống đời thánh hiến cách viên mãn, có khả năng phục vụ Giáo Hội và xã hội cách đắc lực hơn.

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP