BỊ THẾ GIAN GHÉT BỎ. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 70 | Cật nhập lần cuối: 5/8/2021 8:39:36 AM | RSS

Gioan 15, 18-21

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.”

Không ai trong chúng ta mong đợi người khác, thế gian ghét mình. Nhưng điều chúng ta không muốn, thì nó sẽ xảy đến khi chúng ta thuộc về Đức Kitô như Chúa nói.

Quả thật, thế gian sẽ tẩy chay chúng ta khi chúng ta thuộc về Đức Ki tô, khi mà chúng ta sống cho sự thật, sống cho sự công bình, sống cho sự tự do của con cái Thiên Chúa.

Nhưng thế gian là ai?

Là ma quỷ, là những thế lực của sự dữ chống lại sự thiện, là những cái ác đối đầu với những hành vi tốt lành, là của những ai đi trong bóng tối muốn chống phá chân lý.

Vì vậy, khi chúng ta thuộc về Đức Kitô, nghĩa là chúng ta sống cho chân lý, cho sự thiện, cho những điều tốt lành, cho yêu thương, cho sự thật, cho công bằng, đấu tranh cho nhân phẩm con người…ắt hẳn chúng ta sẽ bị ghét bỏ.

Còn nếu chúng ta “thuộc về thế gian”- thuộc về ma quỷ, xác thịt và thế gian- là khi chúng ta cho phép bản thân mình bị ảnh hưởng bởi một số những điều sai trái, những dối trá, những sự bất công, những sự dữ ở bên trong thế giới.

Chúng ta biết rằng, các phương tiện truyền thông thế tục, văn hóa đại chúng, những ý kiến thiên vị, những áp lực xã hội, những hình ảnh sai lệch về hạnh phúc và những thứ giả dối tương tự đang, luôn tìm cách đánh lừa chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong thế giới này. Cái thế giới của tục hóa, của hiện đại hôm nay sẽ tìm cách, hoặc đang nói với chúng ta rằng: chúng ta phải chọn lựa ý kiến, lối sống thế nào sao cho phù hợp với các giá trị thời đại, những giá trị thế tục này. Nó sẽ tìm cách làm cho chúng ta bị tục hóa ngay trong cái nhìn của mình, khiến chúng ta đi theo chúng. Ngược lại, nếu chúng ta bảo vệ chân lý của Đức Ki tô, bảo vệ sự thiện, công bằng, …chúng ta sẽ bị ghét bỏ.

Như vậy, những cám dỗ và áp lực thế gian này là có thật, và vì lý do này, những lời của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta sự giải thoát. Những lời của Người giải thoát chúng ta khỏi những thao túng và lừa dối mà chúng ta sẽ phải trải qua khi chúng ta sống đức tin của mình một cách mạnh mẽ, mở ra để cho mọi người được thấy. Và khi đó, chúng ta sẽ bị thế gian ghét bỏ, nhưng ngược lại, chúng ta sẽ được bình an trong tâm hồn, dù xung quanh chúng ta là sự ghét bỏ.

Chọn lựa theo thế gian hay được Đức Kitô?

Chọn lựa bị thế gian ghét bỏ hay được thế gian yêu thích?

Điều nào là tối quan trọng của cuộc đời tôi?

Dù thế gian có ghét bỏ, nhưng tôi có Đức Ki tô, và được hạnh phúc đích thực nhất đời mình.

Xin Chúa ban sức mạnh cho con, để con luôn bám lấy Ngài để chạy theo, để không bị thế gian lôi kéo, để không bị nó mê hoặc, lừa dối với những lời hứa hấp dẫn. Xin giúp con chọn Chúa, thuộc về Chúa cho dẫu thế gian ghét bỏ con, vì Chúa là tất cả đời con, là chân lý và cùng đích đời con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP