Bề Trên Tổng Quyền

QUÝ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN QUA CÁC NHIỆM KHÓA

Bề Trên Tổng QuyềnBề Trên Tổng Quyền

Bề Trên Tổng Quyền Bề Trên Tổng Quyền

Bề Trên Tổng Quyền Bề Trên Tổng Quyền

  • Thông tin
    Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các Thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế

    Sáng hôm 30.11, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 30 thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế (The International Theological Commission)

  • Thư giãn
    GIẤC NGỦ

    Một hôm, gặp Ađam đang ngồi quanh đàn thú vật với nét mặt buồn thiu, Thiên Chúa hỏi: - Ađam, sao ngươi buồn thế?

Thống kê

TOP