"Ai ăn thì khỏi chết, Ai tin thì được sống" - Suy niệm Lời chúa Chúa Nhật XVIII TN Năm B

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 158 | Cật nhập lần cuối: 8/4/2021 8:23:32 AM | RSS

Chúa Nhật XVIII TN Năm B

AI ĂN THÌ KHỎI CHẾT

AI TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG

(Ga.6,24-35)

Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng thì Người truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia. Và trong đêm tối Người cũng đến với các ông. Sáng hôm sau dân chúng mới vỡ lẽ Chúa Giêsu không còn ở đấy với họ nên đã đi tìm Người. Sau đó họ phát hiện Chúa Giêsu đang ở bờ bên kia với các môn đệ. Họ xoắn xít hỏi han Người đủ điều. Thấy thế, Chúa Giêsu đã dẫn dụ người Do Thái từ lựa chọn này đến lựa chọn khác để cuối cùng đến sự lựa chọn căn bản. Chúng ta cùng nhau tim hiểu:

1. Người Do Thái được đặt trước những lựa chọn nào? (c.25-27):

  • Lựa chọn 1: Đọc phép lạ hóa bánh như dấu chỉ hay là phép lạ? – Nếu nhìn như dấu lạ thì cần đức tin, còn nhìn như phép lạ thì không cần đức tin, vì người vô thần cũng chứng kiến phép lạ được. Thế giới xuất hiện dưới con mắt người không tin: Vũ trụ mỏng không có chiều dầy. Nhưng dưới con mắt người tin: Vũ trụ có chiều dầy, nhìn vũ trụ như lượng số, đức tin giải mã. Người có đức tin nhìn vật chất như cái chỉ đến Đấng khác, đó là Đấng hiện diện trong vũ trụ.
  • Lựa chọn 2: Nằm lì ở bình diện bánh hay vươn tới bình diện cao hơn, đó lá Bánh Hằng Sống? – Dân Do thái bị cám dỗ: Chỉ nhìn Đức Giêsu như người nhân cơm bánh. Trong khi Chúa Giêsu muốn họ vươn tới bình diện Bánh Hằng Sống vì “ người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”. Cho nên Chúa Giêsu muốn thanh lọc ý hướng của họ khi đi tìm Người nên Người mới nói “...các ông tìm tôi vì được ăn bánh no nê” (c.26). Tương tự như hai môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu cũng hỏi “Các anh tìm gì?”, và với người bất toại “Anh có muốn được chữa lành không?”. Tất cả là để họ phản tỉnh.
  • Vì thế, trong cầu nguyện chúng ta cũng cần xét lại: Tôi có dự định để bắt Chúa theo ý tôi không? Khi chúng ta cầu nguyện mang tính cách vụ lợi, đó là bắt Cúa theo ý mình đấy. Cho nên phải luôn hỏi mình “Tôi cầu nguyện để tìm gì?”

2. Đức Giêsu đặt người Do Thái trước một lưa chọn nào? (c.28-31)

Chúng ta nên nhớ, theo người Do Thái: Ngoài cơm bánh họ còn có Lề luật, mà người Do Thái duy Lề luật, nên họ chú trọng đến việc giữ luật, vì họ nghĩ rằng: Làm việc của Thiên Chúa là giữ Luật, đó là điều quan trọng. Nhưng nếu chỉ dựa vào Lề luật thì:

  • Hoặc là không cần Đấng Cứu Độ, vì tôi có thể cứu tôi, Lề luật cứu tôi. Đó là ý hướng của các triết gia ngòai Kitô giáo, rèn luyện các nhân đức, nên thánh bằng sức của mình. Nước Trời nắm chắc do công của mình, nên chỉ cần làm việc lành phúc đức là đủ được cứu độ.
  • Hoặc là cho rằng giữ Luật do công của mình nhưng sự cứu độ là của Chúa. Thánh Phaolô chống lại việc này. Vì như thế là cho rằng tin vào Đức Giêsu không đủ để cứu ta. Vậy nỗ lực của con người ở đâu? Đó là tin vào Người. Vai trò của con người là chấp nhận để Người làm, những không dễ. Ta có dám buông của cải, danh dự, địa vị không? Ta bám vào nhiều thứ, bỏ rất khó. Ở đây Gioan cho thấy Chúa dẫn chúng ta đi những bước thật khó khăn, khi nào ta đặt tất cả vào trong tay Chúa và tin vào Người.

Như thế người Do Thái được đặt trước lựa chọn: Manna có phải là Bánh Bởi Trời đích thực không? Manna chỉ là dấu hiệu báo trước Bánh Bởi Trời đích thực do Chúa ban. Bánh đích thực báo hiệu thời Thiên Sai, thời cánh chung và Người đem đến thời đó là Chúa Giêsu. Đó chính là Bánh đem lại sự sống đời đời. Và họ phải lựa chọn Đức Giêsu như Bánh Bởi Trời đích thực và những cái khác. Giữa Người với Lề luật, giữa Người với Manna.

3. Cái gì đã làm cho người Do Thái không thể lựa chọn điều Đức Giêsu đề nghị?

Đó là họ nệ vào vật chất và Lề luật, họ đã quan niệm sai về Đấng Thiên Sai, vào khuôn đúc sẵn, vào gốc gác trần thế của Người. Và đó cũng là những ngăn trở của chúng ta hôm nay nên Gioan muốn đặt vấn đề cho chúng ta nhiều hơn là với người Do Thái.

Lề luật Thiên Chúa ban để con người tiến tới Thiên Chúa và thể xác để con người dễ tiếp cận với Thiên Chúa mà giờ đây nó lại ngăn trở người ta đến với Thiên Chúa?- Vì họ coi phương tiện như mục đích của họ. Lề luật là những điều, nó là phương tiện để con người đến với Chúa, nhưng khuynh hướng của chúng ta thường tuyệt đối hóa nó, nên nó đã trở thành vật cản, vì cái gì cũng có hai mặt, nếu không biết lợi dụng thì chính nó lại lôi kéo chúng ta và làm chúng ta xa cách Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, lòng chúng con đang trăn trở hỏi Chúa: Con phải làm gì để được sống đời đời. Và Chúa nói với chúng con “Hãy tin vào Thầy”. Xin cho chúng con tìm được sự sống đời đời nhờ tin vào Chúa; Xin cho đôi mắt tâm hồn chúng con rộng mở để nhận ra đâu là giá trị thực giả trong đời sống, không tìm những mối lợi trước mắt, để đánh mất niềm vui tinh tuyền mà Chúa ban trong tâm hồn, nhất là đánh mất hạnh phúc đời đời.

Nt. Maria Tăng Thị Thiêng, OP

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP