Video thông điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại Hội Thế Giới chống lại Án Tử Hình

5 /5
1 người đã bình chọn

Đức Thánh Cha về án tử hình : hãy đưa ra khả năng thay đổi cuộc sống

Trong một thông điệp từ video, Đức Thánh Cha thúc đẩy những nhà cai trị và những người có trách nhiệm trong đất nước của họ hãy thực hiện các bước cần thiết đối với việc xóa bỏ án tử hình.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một video đến Đại Hội Thế Giới chống lại Án Tử Hình, do Hiệp Hội tổ chức, “Cùng nhau chống lại Án Tử hình” - “Together against the Death Penalty” ( ECPM)- được tổ chức từ ngày 26/2 đến ngày 1/3/2019, tại Brussel, Belgium

Hiệp hội “Cùng nhau chống lại Án Tử hình” hoạt động để đấu tranh chống lại án tử hình trên thế giới. Hiệp hội thúc đẩy cổ võ cho việc xóa bỏ án tử hình qua việc tạo ra và phổ biến các ấn phẩm và dụng cụ giảng dạy, như là một phần của các chiến dịch công khai và vận động chính phủ ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế.

Biên dịch :Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP