Trực tuyến Thánh Lễ Phong Chân Phước cho Carlo Acutis từ Assisi -Live from Assisi-| In front of the tomb of Carlo Acutisnew

5 /5
1 người đã bình chọn

Thánh Lễ Phong Chân Phước cho Thiếu niên Carlo Acutis đang diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô, bắt đầu từ lúc 4g00 chiều tại Assisi - Giờ Việt Nam là khoảng gần 10 giờ đêm.

Chúng ta cùng hiệp thông trong Thánh Lễ, để nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước tuổi teen này, những em tuổi teen của chúng ta, và cả những người trẻ, biết dùng mạng xã hội, công nghệ truyền thông hiện đại thời nay cho hợp ý Chúa, loan tin vui, tình yêu và làm chứng cho Chúa.

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP