‘Cor Orans’: Huấn thị về Đời sống Chiêm niệm của các nữ đan sĩ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 455 | Cật nhập: 5/17/2018 8:40:02 PM | RSS

Một tài liệu bao gồm các hướng dẫn về Đời sống Chiêm niệm của các nữ đan sĩ vừa được trình bày tại Vatican vào hôm Thứ Ba 15/5/2018.

“Cor Orans” ( Tâm hồn cầu nguyện) là tựa đề của một tài liệu cung cấp những hướng dẫn ‘Cor Orans’: Huấn thị về Đời sống Chiêm niệm của các nữ đan sĩlàm thế nào để áp dụng Tông hiến của Đức Giáo Hoàng Phan xi cô năm 2016 –“Vultum Dei Quaerere” (“Tìm kiếm Khuôn mặt của Thiên Chúa”) dành cho những nữ tu trong các cộng đoàn chiêm niệm.

Trong Tông hiến này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi những thay đổi được thực hiện trong 12 lãnh vực, đề tài từ đời sống cầu nguyện đến những thói quen làm việc.

“Cor Orans” được trình bày trong một cuộc họp báo tại Văn phòng Báo chí Toà Thánh do Đức Tổng Giám Mục José Rodriguez Carballo, Thư Ký của Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp Hội Đời sống Tông đồ, và cha Sebastiano Pacilla, Phụ tá Thư ký của Bộ.

Huấn thị lưu ý rằng trên thế giới ngày hôm nay, có khoảng 38.000 nữ đan tu, và với lý do này, nội dung của tài liệu mới không chỉ là hấp dẫn đối với Giáo Hội và chính các nữ đan tu, nhưng phần lớn cũng dành cho xã hội, Đức Tổng Giám Mục José Rodriguez Carballo giải thích rằng tài liệu nhắm đến việc “làm rõ các qui định của luật, phát triển và xác định các thủ tục cho việc thi hành.

Tài liệu cung cấp những hướng dẫn chính xác về tất cả các khía cạnh thực tế, hành chính, pháp lý và tinh thần liên quan đến việc thành lập và điều hành các đan viện cho các nữ tu chiêm niệm.

Những hướng dẫn này bao gồm các chi tiết về việc tự trị của các đan viện, thành lập và sự xây dựng của chính các đan viện, chuyển giao và giải thể, việc cần thiết cho việc giám sát đối với các đan viện của Giáo Hội, mối tương quan với giám mục giáo phận, các qui định và điều luật liên quan đến “sự tách biệt của các nữ đan tu với thế giới bên ngoài”, phương tiện truyền thông, những hình thức khác nhau của tu viện bao gồm “nội vi giáo hoàng” và huấn luyện.

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O,P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN