NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 250 | Cật nhập: 2/27/2021 6:08:41 PM | RSS

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILATrước khi cử hành Thánh Lễ An Táng cho Chị Têrêsa Avila, Bề Trên Tổng Quyền và quý Chị Nhất đã rước Thi Hài Chị Têrêsa Avila từ Nhà Nguyện Nhà An Dưỡng vào Nguyện Đường Hội Dòng, để cử hành Nghi Thức Tiễn Biệt, Dập Mạch và chuẩn bị Thánh Lễ.

Trong bầu khí thân thương bên Chị Têrêsa Avila lần cuối, tại Nguyện Đường Hội Dòng, Bề trên Tổng quyền và các chị em đứng cạnh bên Chị như khi Chị còn sống, vẫn cùng tham dự các Thánh Lễ, Giờ Kinh Phụng Vụ, cùng Chầu Thánh Thể, Suy niệm Lời Chúa …Nhưng với lần quy tụ và bên cạnh Chị lúc này, là một khoảng khắc thật đặc biệt và là lần cuối cùng đối với mọi chị em lớn nhỏ nhìn chào Chị Têrêsa Avila trong Nghi thức Tiễn Biệt.

Như lời Bề Trên Tổng Quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy, thay mặt chị em đã ngỏ lời với Chị trong Nghi thức, Hội Dòng đã rất biết ơn vì sự hiện diện và biết bao công lao đóng góp mà Chị đã góp phần xây nên và làm phát triển Hội Dòng. Chị là một trong những gốc gạo cội đầu tiên có mặt khi Hội Dòng được thành lập, thế nên, sự ra đi của Chị Têrêsa Avila quả là một mất mát, và để lại niềm thương tiếc với Hội Dòng. Nhưng sự ra đi của Chị cũng lại là một ân phúc và quà tặng mà Thiên Chúa ban cho Chị, đón Chị Têrêsa Avila về với Ngài như Chị vẫn hằng mong ước và khát khao nói với các chị chăm sóc “Em mong gặp Chúa lắm rồi!” và “Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con trong tay Chúa.”

Nghi thức Tiễn Biệt cũng có sự tham dự của thân nhân trong huyết tộc và linh tộc của Chị Têrêsa Avila, để cùng với Hội Dòng hiệp thông trong lời kinh nguyện dâng lên Chúa những tâm tình tiếc nhớ, nhưng cũng là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì hành trình 91 năm tuổi đời và 60 năm cam kết sống Ba Lời Khuyên Phúc Âm mà Chị đã hoàn tất hiến lễ đời mình.

15 giờ chiều, Thánh Lễ An Táng cho Chị Têrêsa Avila do Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam,NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA chủ tế Thánh Lễ. Cùng đồng tễ với Cha Vinh Sơn, còn có Cha Quản Hạt Hố Nai, và quý Cha.

Như lời mở đầu trong phần Nhập Lễ, Cha Chủ Tế đã mời công đoàn “cùng với Chị Tê rê sa Avila để tạ ơn Chúa vì 91 năm trường thọ, và với 60 năm sống ơn gọi trong Ba Lời Khuyên Phúc Âm.” Và, “cầu xin Chúa ân thưởng cho người nữ tu Đa Minh này được phúc Thiên Đình, được đồng bàn cùng với Thánh Đa Minh và các Thánh trên trời.”

Trong bài giảng Thánh Lễ An Táng do Cha Martino Phạm Phú Thứ, thân nhân trong huyết tộc của Chị Têrêsa đảm nhân, trước khi nhắc lại hình ảnh và đời sống của Chị Têrêsa, một nữ tu yêu mến đời cầu nguyện và sống nhiệm nhặt trong ơn gọi, Cha Martino đã nói đến những ý căn bản của đời sống cầu nguyện, trong cả giáo lý lẫn thực hành, mà người Kitô hữu được mời gọi sống tròn đầy đời cầu nguyện trong cuộc sống mình. Từ khái niệm đến thực hành- mà Chị Têrêsa vẫn hằng chuyên tâm cầu nguyện, Cha Martino nhận định “Dì Tê rê sau đã theo gương Đức Giê su, Thầy Chí Thánh, để cầu nguyện cho suốt cuộc đời, cả những khi khỏe mạnh, hay những khi đau bệnh, cầu nguyện cho bản thân, cho Hội Dòng và cho mọi chị em.”

Sau Thánh Lễ An Táng, Thi hài Chị Têrêsa được chôn cất tại Nghĩa Trang Phục Sinh của Hội Dòng.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU TERÊSA AVILA

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN