Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 169 | Cật nhập: 8/1/2020 1:55:11 PM | RSS

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)Thứ Năm 30/7/2020, sau Thánh Lễ và Giờ Kinh Phụng vụ sáng, Bề Trên Tổng Quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy đã chủ sự Nghi thức Nhập Tập viện cho 16 em vừa kết thúc giai đoạn Tiền Tập.

Diễn tiến Nghi thức bao gồm các phần như Thẩm vấn các ứng sinh,Phụng vụ Lời Chúa, Huấn từ của Bề trên Tổng quyền, Trao áo dòng, trao các tân tập sinh cho Chị Giáo Tập và tuyên bố Năm Tập bắt đầu.

Sau khi công bố Lời Chúa, Bề Trên Tổng quyền đã gửi đến các ứng sinh sắp bước vào giai đoạn Tập viện những huấn từ đầy ý nghĩa.

Dẫn từ nội dung bài đọc 1, trình thuật câu chuyện Abraham được Chúa gọi, ra đi đến một vùng đất mới, Bề trên Tổng quyền đã huấn dụ với các em về sự chọn lựa trong ơn gọi mà các em đang từng bước thực hiện. Bề trên nói rằng “Theo Chúa, đó là một sự dám từ bỏ mọi sự để đi với Ngài…và hành trình ơn gọi không phải chỉ là một giai đoạn, nhưng là một hành trình suốt đời.” Một cách rất cụ thể, Bề Trên Tổng quyền đã đề cập đến ba (3) ý tưởng, mời gọi các em lãnh lấy, ghi nhớ và sống.

“Các em hãy ý thức rằng : Ơn gọi là một hồng ân,” là ý đầu tiên trong ba ý các ứng sinh được huấn dụ. Hồng ân, như Bề Trên dẫn giải, là vì “chính Chúa thương, Chúa chọn các em trước”. Do đó, các ứng sinh cần bày tỏ lòng biết ơn, dâng những lời tạ ơn lên Thiên Chúa bằng việc dâng hiến cuộc đời của chính mình.

Chúa luôn khích lệ, nâng đỡ, an ủi hành trình người đi theo Chúa, là ý thứ hai mà Bề trên tiếp tục huấn từ cho các em ứng sinh. Với hành trình đầy khó khăn trước mắt, cũng như rào cản của cuộc sống khi Abraham dám bỏ lại mọi thứ để ra đi, thì Thiên Chúa luôn có ở đó để khích lệ, và đỡ nâng vị Tổ phụ. Liên hệ với hành trình ơn gọi, Bề trên nói rằng “Thiên Chúa cũng khích lệ, đỡ nâng các em để các em tiếp tục tiếp bước, như lời Chúa đã hứa với các em.”

“Quyết tâm bước đi trọn hành trình” như Aaraham đã đi là ý cuối cùng mà Bề trên nhắn gửi với các em ứng sinh. Hành trình dâng hiến được xác tín ngay từ buổi đầu, do đó, “chúng ta sẽ không mỏi mệt nếu các em tìm đến Chúa…bởi “Ơn Ta đủ cho con”.

Cùng với các ý chính, Bề trên Tổng quyền cũng đã có những tâm tình huấn dụ riêng cho từng ứng sinh, khi dựa vào những tâm nguyện mà mỗi em đã chọn cho mình.

Sau Nghi Thức Nhập Tập viện, Bề Trên Tổng quyền tuyên bố nâng Thí Điểm Thánh Anges Montepulciano lên thành Tu Sở và đặt Nữ tu Tê rê sa Nguyễn Thị Mầu làm Đại diện Tu sở.

Cũng trong buổi sáng này, Bề Trên cũng trao Văn thư Sứ vụ - đợt III- cho các Chị sắp Tuyên khấn lần nhất.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Nghi thức Nhập Tập viện - Tuyên bố Tu Sở mới và Trao Văn Thư Sứ Vụ (đợt III)

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN