Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚInew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 122 | Cật nhập: 10/8/2020 12:25:13 PM | RSS

Dominican Sisters of St. Catherine of Siena Congregation
Thanh Tam, Xuan Loc Diocese, Vietnam.
PENANCE & PRAYER with the whole DOMINICAN FAMILY
4 October - 7 October 2020
8.00 PM Wednesday Octorber 7, 2020

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚI

Vào 8 giờ tối Thứ Tư 7/10/2020, Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm đã cùng với toàn thể Gia đình Đa Minh Thế Giới cử hành Giờ Kinh Mân Côi theo ý nguyện mời gọi của Gerard Francisco Parco Timoner III , Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh.

“Chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ngày sám hối và cầu nguyện theo những ý chỉ : cầu nguyện cho những người đã qua đời trong đại dịch; cầu nguyện cho tang quyến của người đã qua đời vì dịch bệnh; cầu nguyện cho những ngày đang tiếp tục chịu đau khổ vì những ảnh hưởng của đại dịch và cho những người đang hành động để làm giảm bớt những đau khổ của họ.

Fr. Gerard Timoner, O.P. Bề Trên Tổng Quyền Dòng

Tam Nhật Sám hối với Giờ kinh Mân Côi vào 8g tối theo giờ địa phương trên khắp thế giới, đã tạo nên một chuỗi Kinh Mân Côi sống động liên tục trong suốt ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi, với tâm tình yêu mến Đức Mẹ, để nhờ Mẹ chuyển cầu ban cho thế giới được bình an khi mà đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn, cũng như cho mỗi anh chị em Đa Minh cảm nhận được nỗi khổ đau của bao người để cùng ủi an họ trong lời Kinh này.

Trong chính tâm tình đó, mọi cộng đoàn của Hội Dòng từ ba miền của đất nước Việt Nam, hay tại hải ngoại, nơi các chị em đang hoạt động, phục vụ đã cùng nhau cất lên lời Kinh đẹp nhất ca ngợi Mẹ "Kính mừng Maria đầy ơn phúc", vì tin rằng, người Mẹ tuyệt vời cũng đoái nghe lời con cái Thánh Đa Minh khẩn nài, như chính Mẹ đã nhậm lời Thánh Đa Minh cầu xin.

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚI

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚI

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚI

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚI

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚI

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚI

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚI

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm - KINH MÂN CÔI - TAM NHẬT SÁM HỐI VỚI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH THẾ GIỚI

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN