Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 137 | Cật nhập: 11/1/2020 11:00:52 PM | RSS

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Chiều ngày 1/11, tại Nghĩa Trang Hội Dòng, Bề Trên Tổng quyền, Chị Tổng Phụ Tá cùng nhiều Chị Em từ các cộng đoàn đã tập họp nhau để cùng với Cha Fx. Trần Kim Ngọc, O.P hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Chị trong Hội Dòng, Cha Mẹ của Chị Em, ân nhân và gia nhân của Hội Dòng đã qua đời.

Trong bầu khí linh thiêng của Thánh Lễ, và nơi có các phần mộ của Cha Giuse, quý Chị trong Hội Dòng, quý Ông Bà Cố, quý ân nhân, mọi chị em đã hiệp thông Thánh lễ thật sốt sắng, để cầu nguyện cho các linh hồn trong những mối dây ràng buộc tình yêu thân thiết nhất. Chính trong khung cảnh này, sự cảm nhận mầu nhiệm của sự hiệp thông giữa người sống và người chết trong mối dây tình yêu ấy thật ý nghĩa và sâu sắc.

Nếu với sự hiệp thông cùng các Thánh cũng trong ngày mừng này, mà mọi chị em đều cần nhờ đến sự chuyển cầu của các Thánh, thì cũng trong ngày hôm nay, mọi chị em hay những người thân yêu còn sống cũng đang cầu nguyện thay cho các linh hồn nơi luyện ngục. Đó là sự liên đới, là sự thông công, hiệp thông mầu nhiệm mà người sống cần đến các Thánh Trên Trời phù giúp, và người chết cần đến lời kinh của người sống cầu nguyện cho họ, như hình ảnh mà Cha Chủ tế dùng trong bài giảng của Ngài.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha Chủ Tế đã rảy nước thánh trên tất cả các phần mộ, trong khi cộng đoàn tham dự cùng dâng lên Mẹ Maria lời ca khẩn nài, xin Mẹ đoái thương đến các linh hồn còn nơi luyện ngục.

“Lạy Chúa là Đấng rất mực khoan dung

hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ,

xin thương nhậm lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu,

mà ban cho cha mẹ, thân nhân, ân nhân

và Chị Em trong Hội Dòng chúng con đã lìa thế

được hưởng hạnh phúc muôn đời.”

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội DòngTrước khi các chị em giải tán và trở về nhiệm sở, Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng đã nhắc lại với chị em những mất mát, đau thương mà các đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu trong thời gian lũ lụt, bão, sạt lở. Để từ đó, Bề Trên mời gọi các Chị Nhất cộng đoàn và mọi chị em trong Hội Dòng hãy tiếp tục cùng sẻ chia, đỡ nâng những người dân miền Trung, mà kế hoạch giúp đỡ có thể là dài lâu. Những đóng góp, chia sẻ của các cộng đoàn, như Bề Trên Tổng Quyền gợi ý, có thể gửi đến trực tiếp các Chị phụ trách của ba cộng đoàn Hội Dòng đang hiện diện tại Hà Tĩnh, và Nghệ An, hoặc qua Chị Tổng Cố Vấn đặc trách Tông đồ.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Bề Trên Tổng Quyền và Chị Em hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn tại Nghĩa Trang Hội Dòng

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN