Các Cộng đoàn của Hội Dòng

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

HỘI DÒNG HIỆN DIỆN

60 năm hiện diện, trong Hội thánh và trong Dòng Đa Minh, để được sai đi. Đến hôm nay, dưới sự dẫn dắt đầy Thánh Thần của các vị Bề trên, Hội dòng Đa Minh Thánh tâm đã phát triển và thăng tiến trong đoàn sủng và sứ vụ mỗi ngày, ở các biên cương và nhiều vùng đất mới.

Tại V.Nam, Hội Dòng đang hiện diện tại 10 giáo phận gồm:

  1. GIÁO PHẬN Xuân Lộc
  2. GIÁO PHẬN Bà Rịa
  3. TỔNG GIÁO PHẬN Sài Gòn
  4. GIÁO PHẬN Long Xuyên
  5. GIÁO PHẬN Cần Thơ
  6. GIÁO PHẬN Ban Mê Thuột
  7. GIÁO PHẬN Kontum
  8. TỔNG GIÁO PHẬN Hà Nội
  9. GIÁO PHẬN Vinh
  10. GIÁO PHẬN Đà Lạt

Tại Hoa kỳ, HD có Cộng đoàn tại Hartford, Connecticut và một Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm gồm 8 Cộng đoàn tại tiểu bang Texas, và 1 cộng đoàn tại California.

Tại Thái Lan, Hội Dòng có 1 CỘNG ĐOÀN SỨ VỤ tại Bangkok.