Ý Cầu Nguyện của ĐTC 01-2020: CỔ VÕ, THÚC ĐẨY HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 89 | Cật nhập: 1/4/2020 9:52:19 AM | RSS

In a divided and fragmented world, I want to invite all believers, and also all people of good will, to reconciliation and fraternity. Our faith leads us to spread the values of peace and mutual understanding, of the common good. We pray that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote together peace and justice in the world.

Ý Cầu Nguyện của ĐTC 01-2020: CỔ VÕ, THÚC ĐẨY HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI

Trong một thế giới đang bị chia rẽ và phân mảnh, tôi muốn mời tất cả các tín hữu, và tất cả mọi người có thiện chí, hãy cùng nhau hòa giải và xây dựng tình huynh đệ. Niềm tin đưa dẫn chúng ta đến việc lan truyền các giá trị của hòa bình và hiểu biết lẫn nhau, về lợi ích chung. Chúng ta hãy cầu nguyện xin cho các Kitô hữu, những người theo các tôn giáo khác, và mọi người trên thế giới - là những người thiện chí- có thể cùng nhau cổ võ, thúc đẩy cho hòa bình và công bằng trên thế giới.

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN